Информатика и информационные процессы


Всего работ:466101. Завгородній Валерій Вікторович Методологічні основи організації системи дистанційного навчання на основі формування єдиного інформаційного простору
Год: 2021

102. Гринкевич Ганна Олександрівна Інформаційна технологія побудови мереж Інтернету речей на основі розподіленої архітектури
Год: 2021

103. Чорна Ольга Анатоліївна Інформаційна технологія комплексного моніторингу стану асинхронних двигунів на основі зовнішніх ознак
Год: 2021

104. Базалій Максим Юрійович Методи та інформаційна технологія захисту програмного коду на основі засобів обфускації
Год: 2021

105. Іващенко Олена Валеріївна Агрегація каналів мережевого інтерфейсу багатопроцесорних обчислювальних систем із розширюваними сегментами обчислень
Год: 2021

106. Карпачев Ігор Ігорович Інформаційна технологія забезпечення функціональності безпеки мобільних пристроїв
Год: 2021

107. Досин Дмитро Григорович Методологічні засади розроблення інтелектуальних інформаційно-пошукових систем на основі визначення корисності знань
Год: 2021

108. Левикін Ігор Вікторович Методи, моделі та інформаційні технології управління наскрізними бізнес-процесами підприємства
Год: 2021

109. Чала Оксана Вікторівна Моделі, методи та інформаційні технології автоматизованого управління темпоральними базами знань для підтримки управлінських рішень
Год: 2021

110. Чиркова Катерина Сергіївна Моделі, методи та інформаційна технологія вибору варіанта проєктного рішення реінжинірингу спеціалізованих інформаційних систем
Год: 2021

111. Антонів Володимир Ярославович Інформаційні технології паралельного сортування та пошуку даних
Год: 2021

112. Максимів Олексій Петрович Інформаційна технологія ідентифікації полум’я згортковими нейронними мережами в системах відеоспостереження
Год: 2021

113. Пустовіт Олександр Сергійович Застосування теорії екстремальних графів до сучасних проблем інформаційної безпеки
Год: 2021

114. Водолазський Євген Валерійович Ефективні методи обчислення схожості зображень у метриці Фреше
Год: 2021

115. Рахімі Яшар Нечітка мережева модель та методи інформаційного підтримування повних ланцюгів постачання товарів бакалійної групи
Год: 2021

116. Гардер Дмитро Андрійович Інформаційна технологія прийняття рішень для управління автоматизованим лазерним зварюванням тонкостінних конструкцій
Год: 2021

117. Дубовик Денис Дмитрович Інформаційна технологія оцінки замулення штучних водосховищ
Год: 2021

118. Кришталь Василь Миколайович Еволюційні технології підтримки прийняття рішень при комплектуванні аварійно-рятувальної техніки
Год: 2021

119. Дудінова Ольга Богданівна Методи інтелектуальної обробки просторових даних в геоінформаційних системах екологічного моніторингу
Год: 2021

120. Срібна Ірина Миколаївна Методологія побудови інформаційних мереж на основі тензорного аналізу
Год: 2021

121. Зінченко Ольга Валеріївна Методологія побудови інформаційних систем на основі віртуалізації мережевих функцій
Год: 2021

122. Передерій Віктор Іванович Моделі, методи та інформаційні технології прийняття рішень в організаційно-технічних системах критичного застосування
Год: 2021

123. Мацюк Сергій Михайлович Інформаційна технологія прогнозування та оптимального управління процесом крупнокускового дроблення руди
Год: 2021

124. Боскін Олег Осипович Моделі та методи розпізнавання сигналів із застосуванням інтелектуальних технологій
Год: 2021

125. Войцеховська Марія Михайлівна Інформаційна технологія оцінювання рівня культури інформаційної безпеки організації
Год: 2021

126. Колонко Маттіас Ханс Георг Мова концептуального моделювання та методи для розробки баз даних зі багатоваріантною персистентністю
Год: 2021

127. Коса Вікторія Вікторівна Метод експериментального дослідження термінологічного насичення в колекціях документів для здобуття знань
Год: 2021

128. Кондратьєва Інна Юріївна Оптимізація процесів керування функціональною діагностикою технологічного обладнання
Год: 2021

129. Іванов Артем Анатолійович Автоматизована система моніторингу і керування електроенергетичною системою судна
Год: 2021

130. Роговенко Андрій Іванович Методи та інформаційна технологія прискореного обчислення великих даних для систем розподіленої обробки інформації
Год: 2021

131. Єліссаві Камал Кхаліфа А. Методи підвищення сталості мережевої синхронізації в сучасній мультисервісній макромережі
Год: 2021

132. Будник Віталій Миколайович Дослідження і сертифікація біомедичних інформаційно-вимірювальних систем
Год: 2021

133. Федорієнко Віталій Анатолійович Моделі і метод оптимізації структури команди розробників ERP-систем в умовах ресурсних обмежень
Год: 2021

134. Поліщук Володимир Володимирович Методологічні основи інформаційної технології оцінювання рівня керованості процесами складних систем
Год: 2021

135. Нескородєва Тетяна Василівна Методологія створення інтелектуальної інформаційної технології аналізу даних СППР аудита
Год: 2021

136. Плаксин Александр Михайлович. Геометрическое моделирование локальных тепловых характеристик при технологической обработке объектов
Год: 2021

137. Пушкарев Сергей Алексеевич. Геометрическое моделирование локальных характеристик механического напряжения
Год: 2021

138. Жук Роман Владимирович. Методика и алгоритмы определения актуальных угроз информационной безопасности в информационных системах персональных данных
Год: 2021

139. Миняев Андрей Анатольевич. Методика оценки эффективности системы защиты территориально-распределенных информационных систем
Год: 2021

140. Жуков Валентин Михайлович. Методология синтеза информационно-измерительных и управляющих систем с настраиваемой структурой и гибкими чувствительными элементами
Год: 2021

141. Николаев Дмитрий Александрович. Математическое и программное обеспечение параллельного и распределенного управления многоузловым мониторингом объектов многоканальной системы
Год: 2021

142. Милославская Наталья Георгиевна. Построение центров управления сетевой безопасностью в информационно-телекоммуникационных сетях
Год: 2021

143. Земцов Игорь Александрович. Аналитическая и процедурные модели для повышения точности поиска информации в глобальной сети на основе семантического анализа запроса
Год: 2021

144. Копылов Сергей Александрович. Аналитические и процедурные модели организации распределенных информационных систем в условиях неопределенности
Год: 2021

145. Шакурский Максим Викторович. Инвариантные системы стеганографической защиты информации в реальном времени с использованием двухкомпонентных контейнеров
Год: 2021

146. Бородиня Віталій Віталійович Інформаційна інтелектуальна система діагностики технічного стану будівель
Год: 2021

147. Ворона Михайло Владиславович Математичні моделі та інформаційна технологія для оцінювання розміру програмних застосунків з відкритим кодом на РНР
Год: 2021

148. Дабагян Давид Олександрович Моделі, методи та інформаційна технологія планування підвищення рівня привабливості банка з точки зору клієнтів
Год: 2021

149. Казарян Артем Геннадійович Методи та засоби управління системою «розумного» будинку з використанням хмарних обчислень
Год: 2021

150. Матвєєв Олександр Миколайович Багатоагентні моделі та методи збору та видобування бізнес- інформації у веб-просторі
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)