Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных


Всего работ:194


1 Оцінка селекційно-господарських ознак телиць різних генотипів створюваної української симентальської м’ясної породи

2 Логвіненко В.І. Оцінка ефективності способів стимуляції запліднювальної здатності корів

3 Глєбова Ю.А. Адаптаційна реакція яєчних курей різних генотипів та прогнозування їх природної резистентності в ранньому онтогенезі

4 Шкрядо Л.В. Аналіз формування генеалогічної структури поліської м\'ясної породи

5 Стаховський В.Ф. Біотехнологічні способи підвищення рівня відтворення великої рогатої худоби

6 Сафонова Т.В. Вдосконалення методів оцінки гібридів шовковичного шовкопряда в умовах України

7 Антонік І.І. Взаємозв\'язок між показниками жиропоту та продуктивністю овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи

8 Осадчий Взаємозв\'язок селекційних ознак з інтер\'єрними показниками коней російської рисистої породи

9 Ломако Д.В. Вивчення ознак відтворювальної здатності свиноматок при чистопородному розведенні

10 Фесенко О.Г. Вивчення особливостей м\'ясних якостей свиней різного напрямку продуктивності залежно від методу їх розведення і забійної маси

11 Цибенко В.Г. Вивчення продуктивності свиней миргородської породи в залежності від генетичної подібності батьківських пар

12 Ващенко П.А. Вивчити внутріпородні поєднання генотипів свиней великої білої породи вітчизняної та зарубіжної селекцій на етапі закладки нових генеалогічних структур

13 Онищенко А.О. Вивчити ефективність використання свиней української м\'ясної породи в якості материнської форми при чистопородному розведенні і схрещуванні

14 Прокопенко О.В. Визначення впливу породи і породності свиней на одержання молодняка для відгодівлі до різних вагових кондицій

15 Дереш О.М. Використання вітчизняного генофонду порід для підвищення м\'ясної та вовнової продуктивності овець в умовах західного лісостепу України

16 Вороненко А.В. Використання імуногенетичних маркерів в селекції червоної молочної худоби

17 Ряполова І.О. Використання інтер\'єрних тестів для оцінки та відбору овець за вовновою та м\'ясною продуктивністю

18 Гравченко В.О. Використання кнурів-плідників зарубіжної селекції для підвищення продуктивності свиней великої білої породи

19 Карпенко О.В. Використання математичних моделей для прогнозування несучості птиці

20 Бондаренко О.В. Використання оцінки спортивної роботоздатності в селекції коней української верхової породи

21 Юрченко А.П. Використання спеціалізованих м\'ясних порід вітчизняної і зарубіжної селекції для підвищення продуктивності свиней

22 Чухліб Є.В. Відгодівельні, м\'ясо-сальні якості та окремі біологічні особливості свиней різного напрямку продуктивності

23 Золотарьова С.А. Відтворювальна здатність і продуктивність сірих сокільських овець з різними відтінками смушку

24 Беседін О.В. Вікові особливості продуктивності вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи та їх потомства

25 Гиль М.І. Вплив внутріпородного підбору з використанням спорідненого розведення та міжлінійних кросів на молочну продуктивність корів різних генотипів

26 Кузебний С.В. Вплив генетичних та паратипових факторів на відтворювальну здатність бугаїв-плідників

27 Іванова О.В. Вплив генотипових та онтогенетичних факторів на репродуктивні якості овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи

28 Гайдук К.В. Вплив добору шовковичного шовкопряда за параметрами екологічної та етологічної структур на його біологічні ознаки

29 Шкурин Г.Т. Генезис симентальської худоби в Україні. Методи створення української симентальської м\'ясної породи

30 Чумель Р.І. Генетико-біохімічні та продуктивні особливості худоби північно-східного регіону України

31 Гиль М.І. Генетичний аналіз полігенно обумовлених та поліморфних ознак худоби молочних порід

32 Івашура А.А. Генетичний поліморфізм лімфоцитарних антигенів і можливість їх використання в селекції на резистентність до хронічного лімфолейкозу великої рогатої худоби

33 Васильєва Т.А. Генотипові та паратипові фактори формування відтворної здатності конематок чистокровної і української верхових порід

34 Ковальчук Т.І. Господарсько корисні та біологічні ознаки корів різних генотипів новостворених молочних порід інтенсивного типу

35 Кузів М.І. Господарсько-біологічні особливості корів української червоно-рябої молочної породи різних генотипів в умовах Прикарпаття

36 Шалева О.М. Господарсько-біологічні особливості корів української чорно-рябої молочної породи різних виробничих типів в умовах Прикарпаття

37 Ференц Господарсько-біологічні особливості корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів в умовах Прикарпаття

38 Косташ В.Б. Господарсько-біологічні особливості тварин різних ліній і генотипів української червоно-рябої молочної породи в умовах Буковини

39 Бабій Н.М. Господарсько-біологічні особливості чорно-рябої худоби вітчизняної та зарубіжної селекції в умовах західного регіону України

40 Чуприна О.В. Господарсько-селекційні ознаки тварин симентальської породи вітчизняної та зарубіжної селекції

41 Пащенко Н.П. Детермінація жвавості коней російської рисистої породи комплексом морфометричних ознак

42 Хвостик В.П. Динаміка генетичної структури птиці при створенні нових та удосконаленні існуючих популяцій яєчних курей

43 Пальчик О.О. Добір за параметрами вікової та статевої структур для підвищення господарсько цінних показників шовковичного шовкопряда

44 Попадюк С.С. Дослідження генетичного потенціалу та природної резистентності гуцульської породи коней

45 Калиниченко О.О. Ефективність використання асканійських кросбредних баранів на матках дніпропетровського типу асканійської м\'ясо-вовнової породи з кросбредною вовною

46 Халак В.І. Ефективність використання кнурів різної селекційної цінності у поєднанні із свиноматками внутріпородних типів великої білої породи

47 Манько О.А. Ефективність використання оцінених за фенотипом і генотипом свиней та виявлення їх препотентності

48 Ведмеденко Ефективність використання родинних форм різних кросів для створення курей м\'ясо-яєчного напрямку продуктивності

49 Томін Є.Ф. Ефективність використання свиней великої білої породи за різних методів розведення

50 Тарасов В.Г. Ефективність використання свиней спеціалізованих м\'ясних порід в породно-лінійній гібридизації з універсальними породами


[1] [2] [3] [4]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)