Музыкальное искусство


Всего работ:1313851. Соболев Алексей Юрьевич. Дирижерское искусство Михаила Плетнева в контексте его интерпретаций русской симфонической музыки
Год: 2014

852. Сокольвяк Наталья Леонидовна. Мемориальный квартет в русской музыке: история, эволюция, стиль
Год: 2014

853. Тимофеев Ярослав Ильич. Стравинский и "Хованщина" в редакции Дягилева: опыт источниковедческого и исторического исследования
Год: 2014

854. Тихонова Юлия Валериевна. Хоровая музыка Валерия Калистратова: к проблеме «фольклор и композитор сегодня»
Год: 2014

855. Тремзина Оксана Сергеевна. Дирижёрский жест как художественный феномен
Год: 2014

856. Тремзина, Оксана Сергеевна. Дирижерский жест как художественный феномен
Год: 2014

857. Уваров Сергей Алексеевич. Музыка в режиссуре Александра Сокурова
Год: 2014

858. ХРУЩЕВА Настасья Алексеевна. Взаимодействие музыки и литературы в творчестве П. Булеза, Л. Берио, Дж. Джойса
Год: 2014

859. Хатыпова Раушания Рашидовна. Межтекстовые взаимодействия в инструментальной музыке ХIХ – ХХ веков (на примере каприса №24 Н. Паганини)
Год: 2014

860. Хатыпова Раушания Рашидовна. Межтекстовые взаимодействия в инструментальной музыке XIX-XX веков (на примере каприса №24 Н.Паганини)
Год: 2014

861. Холодова Мария Владимировна. Музыкальный театр Г.И. Банщикова: жанрово-драматургические особенности произведений на сюжеты русской классической литературы
Год: 2014

862. Хохлачёва Мария Вячеславовна. Свадебная музыкально-этнографическая традиция северных районов саратовского Поволжья
Год: 2014

863. Царёва Евгения Сергеевна. Формирование академических традиций в музыкальной культуре Красноярска XVII – начала XX веков
Год: 2014

864. Чанба Нодар Викторович. ГЕРОИЧЕСКАЯ ХОРОВАЯ ПЕСНЯ АБХАЗОВ
Год: 2014

865. Шевцова Ирина Валериевна. Сочинения Софии Губайдулиной для виолончели: проблемы музыкального содержания, композиции и трактовки инструмента
Год: 2014

866. Шигаева Евгения Юрьевна. Русская тема в западноевропейском музыкальном театре (конец XVIII – начало XX вв.)
Год: 2014

867. Алімова Ельвіна Смагілівна. Кримськотатарська пісня та романс: риси національної стилістики
Год: 2014

868. Амаякян Маргар Симонович. Художественные особенности скульптур иджеванских международных симпозиумов
Год: 2014

869. Андрєєв Євген Валерійович. Композиційні моделі класичного року (на прикладі творчості гурту The Doors)
Год: 2014

870. Апчел Олена Анатоліївна. Документальний театр у контексті сучасної культури
Год: 2014

871. Арсенян Лилит Арсеновна. Творчество Оганеса Зардаряна
Год: 2014

872. Бабій Надія Петрівна. Художня культура доби бароко в католицьких пам'ятках Івано-Франківської області
Год: 2014

873. Бадалов Олег Павлович. Хорова культура Чернігівщини у соціокультурному просторі України кінця XX - початку XXI століть
Год: 2014

874. Бай Є. Китайська фортепіанна музика в контексті інтеграційних процесів світового музичного мистецтва
Год: 2014

875. Бех Людмила Вікторівна. Український фарфор як культуротворчий феномен: світовий і вітчизняний контекст
Год: 2014

876. Варавкіна-Тарасова Надія Петрівна. Духовний зміст музичного твору
Год: 2014

877. Величко Оксана Богданівна. Музично-інструментальне виконавство доби Просвітництва та Романтизму: історіографічний та інструментознавчий аспекти
Год: 2014

878. Войціцька Катерина Олександрівна. Музична совєтіка С. С. Прокоф'єва: специфіка, динаміка стилю
Год: 2014

879. Галета Олександр Володимирович. Малі архітектурні форми в художньо-культурному просторі міст Західної України другої половини XX - початку XXI століття
Год: 2014

880. Гоц Людмила Сергіїівна. Репрезентація магії в сучасній медіакультурі
Год: 2014

881. Грицун Юлія Миколаївна. Жанрово-стилістичні особливості композиторської творчості Ігоря Ковача
Год: 2014

882. Гуцул Іван Андрійович. Мистецька діяльність Володимира Гаґенмейстера у контексті розвитку культури Кам'янеччини першої половини XX ст.
Год: 2014

883. Динікова Лілія Шерифівна. Діяльність Ісмаїла Гаспринського в контексті міжкультурних комунікацій кримськотатарського суспільства в кінці XIX - на початку XX століття
Год: 2014

884. Дутчак Віолетта Григорівна. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя в національному музично-культурному процесі XX- початку XXI століть
Год: 2014

885. Заверуха Олена Леонідівна. Сучасне хорове письмо: ґенеза та функціонування (на матеріалі творчості українських композиторів кінця XX - початку XXI століть)
Год: 2014

886. Засадна Ольга Володимирівна. Українська церковно-музична творчість 20-х років XX століття: жанрові пріоритети та стилістичні особливості (на прикладі доробку композиторів київської хорової школи)
Год: 2014

887. Зима Людмила Вікторівна. Жанр фортепіанного квінтету як історико-стильовий феномен: типологічний аспект
Год: 2014

888. Зінченко Вікторія Олександрівна. Фіти Октоїха в українському церковно-монодійному співі кінця XVI - першої половини XVIII століть
Год: 2014

889. Каблова Тетяна Борисівна. Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в українській музичній культурі (остання третина XX ст.)
Год: 2014

890. Карпяк Андрій Ярославович. Мистецький тезаурус флейтиста як основа виконавської майстерності
Год: 2014

891. Карєлова Галина Валеріївна. Малі жанри фортепіанної творчості Л. Бетховена
Год: 2014

892. Клімова Наталія Іванівна. Оперний театр Клода Дебюссі: символістські аспекти організації
Год: 2014

893. Коломиєць Ольга Ігорівна. Стильова школа ґхарана Кірана в професійній музичній культурі усної традиції Північної Індії
Год: 2014

894. Комарницький Андрій Степанович. Образ Богородиці і художня культура Київської Русі (становлення національних особливостей)
Год: 2014

895. Кондратьєва Тетяна Сергіївна. Сучасна гармонія та ії функції у творчості В. С. Губаренка
Год: 2014

896. Корнєв Андрій Юрійович. Героїка Хмельниччини як культурна і мистецька парадигма XVII-XIX століть
Год: 2014

897. Котанджян Гарегин Николаевич. Художественное наследие импрессионизма и армянская живопись (вторая половина XIX - первая половина XX веков)
Год: 2014

898. Кравченко Анастасія Ігорівна. Камерно-інструментальне мистецтво Одеси в культурному просторі України кінця XIX - початку XXI століття
Год: 2014

899. Кривошея Тетяна Олександрівна. Естетичне виховання в сучасному культуротворчому процесі
Год: 2014

900. Лозова Лідія Ярославівна. Теологічний вимір ленінградської школи мистецтва авангарду 1920 - 1960-х років
Год: 2014ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)