Заказать диссертацию


Всего работ:662

Сортировать по: названию

41 Концептуалізація фразеологічного соматичного коду в східнослобожанських і східностепових говірках

42 ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ АНГЛОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

43 ВІДОБРАЖЕННЯ СИНТАКСИЧНОЇ ТА ЛЕКСИЧНОЇ ЦІЛІСНОСТІ РЕЧЕННЯ ЧЕРЕЗ ЗОНИ ЗВ\'ЯЗКІВ СЛОВОФОРМ

44 Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології

45 ГІДРОНІМІЯ КОЛИШНЬОГО ВЕЛИКОГО ЛУГУ ЗАПОРОЗЬКОГО

46 НУЛЬСУФІКСАЦІЯ В СЛОВОТВІРНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОГО ІМЕННИКА

47 ФОРМУВАННЯ СЛОВОТВІРНОЇ СТРУКТУРИ І СЕМАНТИКИ МНОЖИННИХ ІМЕННИКІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ КІНЦЯ XVII – ПОЧАТКУ XXІ СТОЛІТТЯ

48 Семантична і формально-граматична структура речень із просторовими поширювачами

49 Комунікативні засоби вираження соціального статусу особи в художній прозі Івана Франка

50 Гуцульський говір в українській художній мові ХІХ – І пол. ХХ ст.ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины