Литература славянских народов


Всего работ:13


1 Історичний роман Г.Сенкевича „Вогнем і мечем”: джерела і художній дискурс

2 ПРОЗА ВАЦЛАВА ГОНСЬОРОВСЬКОГО: ГЕНЕЗА І СТРУКТУРА ІСТОРИЧНОГО ДИСКУРСУ

3 Проза Ярослава Івашкевича міжвоєнного періоду: топіка і функціональність польсько-українського пограниччя

4 ПРОЗА БОГУМІЛА ГРАБАЛА В КОНТЕКСТІ «ПРАЗЬКОЇ ІРОНІЇ»

5 САТИРИЧНИЙ ДИСКУРС ПОЛЬСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО КАБАРЕ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ Т. БОЯ-ЖЕЛЕНСЬКОГО, Ю. ТУВІМА ТА К. І. ГАЛЧИНСЬКОГО)

6 НЕОРЕАЛІСТИЧНА ПРОЗА В СЕРБСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 60–70-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

7 Творчість Ясміни Тешанович у контексті жіночого письма

8 НЕОМІФОЛОГІЗМ ПРОЗОВОЇ ТВОРЧОСТІ ТАДЕУША НОВАКА

9 ПОЕЗІЯ ДІМЧО ДЕБЕЛЯНОВА В КОНТЕКСТІ БОЛГАРСЬКОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СИМВОЛІЗМУ

10 РОМАНИ МІЛАНА КУНДЕРИ: ПРОБЛЕМАТИКА, ПОЕТИКА, НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ

11 УКРАЇНІКА ЙОЗЕФА ВАЦЛАВА ФРІЧА: АСПЕКТИ І ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ

12 ЮГОСЛАВСЬКИЙ “ВОЄННИЙ” РОМАН 70-80-Х РР. ХХ СТ.: ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПАРАДИГМА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ

13 ЕВОЛЮЦІЯ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ КАЗИМЄЖА ВЄЖИНСЬКОГО (ВІТАЛІЗМ, КАТАСТРОФІЗМ, УНІВЕРСАЛІЗМ)


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)