Ветеринарная фармакология и токсикология


Всего работ:24


1 ХРОНІЧНИЙ НІТРАТНО-НІТРИТНИЙ ТОКСИКОЗ КУРЕЙ ТА ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА

2 Т-2 ТОКСИКОЗ ТВАРИН (ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА)

3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ТОКСИКО-ГІГІЄНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ ПІРЕТРОЇДНИХ ПЕСТИЦИДІВ І ЇХ КОМБІНАЦІЙ З ФОСФОРОРГАНІЧНИМИ СПОЛУКАМИ В КОРМАХ ДЛЯ ТВАРИН

4 ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДІЇ ФЕНАРОНУ

5 ТОКСИКОДИНАМІКА БОРОЦИНУ

6 ВИВЧЕННЯ ФАРМАКОДИНАМІКИ ТА ТОКСИЧНОСТІ БРОВАЛЬЗЕНУ І БРОНТЕЛУ НА ТЛІ ДІЇ НІТРАТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

7 СИСТЕМА ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МОНІТОРИНГУ В ГАЛУЗІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

8 ВПЛИВ НІТРАТНО-НІТРИТНОГО ТОКСИКОЗУ НА АКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ БИЧКІВ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ

9 ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЛІКУВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАЗІ „ОФЛОДЕРМ” ПРИ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ УРАЖЕННЯХ ШКІРИ

10 СТУПЕНЕВА АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ ОФЛОКСАЦИНОМ ПРИ КАТАРАЛЬНІЙ БРОНХОПНЕВМОНІЇ ТЕЛЯТ

11 МЕТОДИ ПРИСКОРЕННЯ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ Т-2 ТОКСИНУ В ОРГАНІЗМІ ТВАРИН

12 НІТРАТНО-НІТРИТНИЙ ТОКСИКОЗ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ І ВПЛИВ ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИДУ ТА АСКОРБIНОВОЇ КИСЛОТИ НА ЙОГО РОЗВИТОК

13 ТОКСИКО-ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОМАЙТУ (ПРОПАРГІТУ)

14 ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ ВИСОКОЧИСТОГО НАТРІЮ ГІПОХЛОРИТУ НА ОРГАНІЗМ ТВАРИН ЗА ХРОНІЧНОГО Т-2 ТОКСИКОЗУ

15 Застосування тетравіту та метіфену тільним коровам для попередження негативної дії нітратів на організм новонароджених телят

16 ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЛЬТАМЕТРИНУ У ФОРМІ ДЕЦИС ФОРТЕ

17 ФАРМАКО-ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕКТОЦИДНОЇ ДІЇ \"ЕКТОСАНУ\" ПРИ УРАЖЕННІ ПТИЦІ ЕКТОПАРАЗИТАМИ

18 ТОКСИЧНА ДІЯ ТРИХОТЕЦЕНОВИХ МІКОТОКСИНІВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СОРБЕНТУ \"КОРМОСАН\" ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ МІКОТОКСИКОЗІВ

19 Патогенез, діагностика та профілактика отруєння тварин чорнокоренем лікарським

20 ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТА ДЕЗІНФЕКЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ БРОВАДЕЗ ПЛЮС

21 ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ ЕХІНАЦЕЇ КОМПОЗИТУМ І КОЕНЗИМУ КОМПОЗИТУМ НА ОРГАНІЗМ ІНТАКТНИХ ТА ХВОРИХ НА КАТАРАЛЬНУ БРОНХОПНЕВМОНІЮ ТЕЛЯТ

22 Вплив ізамбену (амізону) на ефективність імунопрофілактики та терапії дрібних домашніх тварин при захворюваннях різної етіології

23 гемосорбція в терапії поросят при гострому експериментальному Т-2 токсикозі

24 ТОКСИКОЛОГІЧНА ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУРАДАНУ


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)