Психология личности


Всего работ:841. Танасійчук Володимир Іванович Психологічні особливості лідерської позиції особистості фахівця соціальних служб
Год: 2022

2. Тельчаров Олександр Олександрович Імпліцитна теорія свідомості осіб, залежних від психоактивних речовин
Год: 2021

3. Левицька Ірина Мирославівна Психологічні особливості впливу образу фізичного Я на самоставлення дівчат раннього юнацького віку
Год: 2021

4. Литвин Сергій Віталійович Нейропсихологічні чинники толерантності до невизначеності в осіб з психічною травмою
Год: 2021

5. Пахоль Борис Євгенович Соціально-психологічні чинники професійного суб’єктивного благополуччя особистості
Год: 2021

6. Свистула Оксана Михайлівна Стильові характеристики особистості, яка приймає рішення
Год: 2021

7. Молотокас Антоніна Андріївна Особливості тривожно-депресивних розладів у жінок під час вагітності
Год: 2021

8. Павленко Ганна Володимирівна Особистісні диспозиції як ресурс психологічного благополуччя в умовах невизначеності
Год: 2021

9. Лисенко Дмитро Павлович Психологічні особливості розвитку довіри в системі взаємин «командир – підлеглий» у бойових умовах
Год: 2021

10. Милашенко Катерина Олександрівна Роль самоактуалізації в системі екзистенційних ресурсів особистості у дорослих
Год: 2021

11. Манжара Світлана Олегівна Глибинне пізнання дуалізму психіки особистості
Год: 2021

12. Михайлів Світлана Вікторівна Динаміка особистісного росту у хімічно залежних осіб в умовах роботи центрів соціально-психологічної реабілітації
Год: 2021

13. Павлюк Оксана Дмитрівна Психологічні умови розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ
Год: 2021

14. Діаб Набіл Предиктори почуття цінності власного життя у студентів
Год: 2021

15. Дроздова Людмила Володимирівна Психологічні та психофізіологічні чинники шахрайства
Год: 2021

16. Камшеко Катерина Ігорівна Психологічні особливості суб’єктивного благополуччя осіб гомосексуальної орієнтації
Год: 2021

17. Клименко Марія Романівна Нарцисична саморегуляція як чинник особистісного самоздійснення
Год: 2021

18. Фатєєва Марина Сергіївна Психологічні особливості самоусвідомлення осіб з орторексією
Год: 2021

19. Балахтар Катерина Сергіївна Особливості впливу креативності на суб’єктивне благополуччя викладачів іноземних мов закладів вищої освіти
Год: 2021

20. Сілютіна Олена Миколаївна Регулятивні чинники розвитку тілесного інтелекту особистості
Год: 2021

21. Антонович Мілєна Олександрівна Особливості функціонування особистості наркозалежних
Год: 2021

22. Ма Фу Копінг-поведінка як процес набуття особистісного досвіду у соціумних взаємовідносинах
Год: 2021

23. Ярмольчик Марія Олегівна Особистісні детермінанти вибору копінг- стратегій учасниками операції об’єднаних сил на етапі декомпресії
Год: 2021

24. Заболотна Олена Степанівна Психологічна структура здатності до цілепокладання на різних етапах самореалізації
Год: 2021

25. Чебан Юрій Володимирович Емоційно- вольовий потенціал висококваліфікованих веслувальників на байдарках і каное
Год: 2021

26. Баєва Каріна Олегівна Особистісні чинники екологічно значущої поведінки
Год: 2021

27. Беспалько Андрій Олександрович Відновлення копінг-ресурсів учасників бойових дій на етапі психологічної декомпресії
Год: 2021

28. Паловскі Юлія Олексіївна Психологічні чинники емоційного вигорання керівників бізнесу
Год: 2021

29. Бондар Світлана Сергіївна Індивідуально-психологічні особливості чоловіків та жінок при порушенні життєдіяльності родини при адюльтері
Год: 2021

30. Зубенко Олеся Михайлівна Особистісна регуляція життєвого стилю особистості
Год: 2021

31. Каменюк Юлія Вікторівна Психологічні чинники формування патріотизму особистості військовослужбовця у Збройних Силах України
Год: 2021

32. Рубель Наталія Георгіївна Тривожність особистості у кризах професійного становлення психологів
Год: 2021

33. Чупіна Катерина Олександрівна Соціально-психологічна реабілітація студентів з обмеженням життєдіяльності засобами інклюзивного туризму
Год: 2021

34. Бессараба Олена Юріївна Дезадаптованість у ветеранів АТО та її соціально- психологічна корекція
Год: 2021

35. Давоян Єлизавета Едуардівна Психологічні особливості особистості батьків, що виховують дітей з аутизмом
Год: 2021

36. Єрмакова Аліса Сергіївна Сексуальне благополуччя як фактор успішності в бізнесі
Год: 2021

37. Лєсніченко Ніна Павлівна Гендерні особливості тілесного локусу контролю в юнацькому віці
Год: 2021

38. Буровська Ірина Олександрівна Мотиваційно-смислові орієнтації хворих на цукровий діабет
Год: 2021

39. Денісієвська Анна Євгенівна Психологічні фактори суб’єктивної якості сну у людей з інтероцептивними відмінностями
Год: 2021

40. Чанчиков Ілля Костянтинович Психологічні чинники життєстійкості особистості
Год: 2021

41. Даниленко Наталія Миколаївна Ставлення до власної зовнішності в структурі суб’єктності дівчат юнацького віку
Год: 2020

42. Широких Анастасія Олегівна Психологічні чинники життєвого проектування в юнацькому віці
Год: 2020

43. Бахмутова Лариса Миколаївна Психологічні особливості міжособистісної взаємодії зимівників у антарктичних експедиціях
Год: 2020

44. Гуцол Кирило Віталійович Наративна компетентність як чинник самопроектування особистості
Год: 2020

45. Мойсеєнко Вікторія Василівна Асертивність як соціально- психологічний механізм вибору стратегії статусної поведінки студентською молоддю
Год: 2020

46. Громова Злата Володимирівна Психологічні особливості опору змінам особистості у соціальній взаємодії
Год: 2020

47. Савченко Олена Володимирівна Формування психологічних меж особистості підлітків у сім’ях з різним стилем виховання
Год: 2020

48. Борець Олеся Анатоліївна Психологічні особливості мотивації особистості в процесі пошуку роботи
Год: 2020

49. Кас’янова Світлана Борисівна Емоційний інтелект у системі особистісних ресурсів безробітного
Год: 2020

50. Предко Вікторія Володимирівна Психологічні особливості етнонаціональної ідентичності особистості
Год: 2020


[1] [2]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Экспрессия молекул – маркеров нейродегенеративных заболеваний в головном мозге и периферических тканях у людей пожилого и старческого возраста Зуев Василий Александрович
Депрескрайбинг в комплексной профилактике гериатрических синдромов в косметологической практике Резник Анна Вячеславовна
Преждевременное старение женщин зрелого возраста: биологические основы концепта и его операционализация в геронтопрофилактике Малютина Елена Станиславовна
Динамика лабораторных показателей, отражающих функциональную активность макрофагальной системы, у пациентов с болезнью Гоше I типа на фоне патогенетической терапии Пономарев Родион Викторович
Особенности мобилизации и забора гемопоэтических стволовых клеток при аутологичной трансплантации у больных с лимфопролиферативными заболеваниями Федык Оксана Владимировна

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)