Биогеография и география почв


Всего работ:301. Папіш Ігор Ярославович Чорноземи на лесових породах Волино-Поділля і Передкарпаття
Год: 2021

2. Ямелинець Тарас Степанович Теоретичні основи і практика інформаційного ґрунтознавства
Год: 2021

3. Залавський Юрій Володимирович Методичні та прикладні засади розроблення різномасштабних карт ґрунтів (на прикладі Харківської області)
Год: 2021

4. Толстоброва Алёна Николаевна. Особенности строения и формирования донных отложений изолированных бассейнов северо-восточной части Фенноскандинавского щита (по литологическим и диатомовым данным)
Год: 2021

5. Лемега Надія Михайлівна Генетико-географічні особливості деградації ґрунтів Львівської області
Год: 2020

6. Баранник Андрій Вікторович Гірсько-лучно-буро- земні ґрунти Свидовецького і Чорногірського масивів Українських Карпат
Год: 2018

7. Попельницька Наталія Олександрівна Ґрунтово-географічні до­слідження Північно-Західного Причорномор’я
Год: 2017

8. Буяновський Андрій Олександрович. Ґрунти і ґрунтовий покрив острова Зміїний
Год: 2014

9. Луцишин Олена Зіновіївна. Ґрунти Надсянської рівнини: еколого-географічний аналіз
Год: 2014

10. Лісовський Андрій Сергійович. Чорноземи типові Придністерського Поділля
Год: 2014

11. Сова Ольга Степанівна. Генетико-географічні особливості ґрунтів Сянсько-Дністерської височини
Год: 2014

12. Тарасюк Марія Федорівна. Клімат ґрунтів Волинського Полісся
Год: 2014

13. ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ НОВОВОЛИНСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ
Год: 2008

14. МОРФОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТІВ, ПІДСТЕЛЕНИХ ЩІЛЬНИМИ КАРБОНАТНИМИ ПОРОДАМИ, У МЕЖАХ МАЛОГО ПОЛІССЯ
Год: 2008

15. БУРОЗЕМИ ПРАЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
Год: 2008

16. ГЕНЕТИКО-ЛІТОЛОГІЧНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ РОЗТОЧЧЯ
Год: 2008

17. СИСТЕМАТИКА, КЛАСИФІКАЦІЯ, МОРФОЛОГО-ГАЛОГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ГАЛОГЕННИХ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІПРО-МОЛОЧНА)
Год: 2008

18. ПІЗНЬОГОЛОЦЕНОВА ЕВОЛЮЦІЯ ҐРУНТІВ НАДЗБРУЧЧЯ
Год: 2008

19. ГЕОГРАФО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ
Год: 2007

20. Структура ґрунтового покриву Волинської височини
Год: 2007

21. СТРУКТУРА ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ГОЛОГОРО-КРЕМЕНЕЦЬКОГО ГОРБОГІР’Я
Год: 2005

22. ГЕОГРАФО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ҐРУНТІВ ТРАС МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
Год: 2005

23. ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ І ДИНАМІКА ФТОРУ У ЧОРНОЗЕМАХ ПІВДЕННИХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
Год: 2005

24. ГРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗЕМЕЛЬ (НА ПРИКЛАДІ ЗАДНІСТРОВ'Я УКРАЇНИ)
Год: 2004

25. ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Год: 2003

26. ГЕОГРАФО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГУМУСОВОГО СТАНУ ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТІВ ПАСМОВОГО ПОБУЖЖЯ
Год: 2003

27. ГАЛОГЕОХІМІЯ ГРУНТО-ПІДГРУНТЯ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИЧОРНОМОРСЬКО-ПРИАЗОВСЬКОГО СУХОСТЕПОВОГО КРАЮ
Год: 2002

28. Кислотно-основна буферність ґрунтів Чорногірського масиву Українських Карпат
Год: 2002

29. Грунти заплав малих і середніх річок півнІчно-західного Причорномор’я
Год: 2001

30. РОЛЬ КАЛЬЦІЮ ТА АЛЮМІНІЮ В ФУНКЦІОНУВАННІ ЛУЧНИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛОВЕЦЬКОЇ ВЕРХОВИНИ)
Год: 2001


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)