Заказать диссертацию


Всего работ:37

Сортировать по: названию

1 КОРЕЙСЬКО-ЯПОНСЬКІ МОВНІ ЗВ\'ЯЗКИ V-X СТ.: (ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

2 НОРМА Й УЗУС ПЕРСЬКОЇ МОВИ У ПЕРЕКЛАДНІЙ ЛЕКСИКОГРАФІ

3 ПРИСЛІВНИК У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ФУНКЦІЇ

4 ГРАМАТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІМЕННОЇ СЛОВОЗМІННОЇ ПАРАДИГМИ У СУЧАСНІЙ ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

5 ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРЕЧИЙ В КРЫМСКОТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

6 СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ У ТУРЕЦЬКОМУ РОЗМОВНОМУ МОВЛЕННІ: ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНИХ І НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ

7 НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ТУРЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ-ЗООНІМОМ

8 ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІДІОСТИЛЮ СОХРАБА СЕПЕХРІ

9 ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ МОЖЛИВОСТІ В КЛАСИЧНІЙ ПЕРСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі “Шагнаме” Фердоусі)

10 АКТИВНІ ПРОЦЕСИ У ПЕРСЬКІЙ КОМП\'ЮТЕРНІЙ СУБМОВІПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины