Заказать диссертацию


Всего работ:37

Сортировать по: названию

21 ДІЄСЛІВНА СИСТЕМА АРАБСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ: НЕПРАВИЛЬНІ ДІЄСЛОВА

22 СТИЛИСТИЧЕСКИ ОКРАШЕННАЯ ЛЕКСИКА КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА

23 СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ І СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УМОВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СУЧАСНІЙ ЯПОНСЬКІЙ МОВІ

24 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В КРЫМСКОТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

25 Лексико - семантическая и морфологическая структура форм прошедшего времени глагола изъявительного наклонения в современном крымскотатарском языке.

26 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТУРЕЦКОЙ И КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ

27 КОМУНІКАТИВНА КАТЕГОРІЯ ВВІЧЛИВОСТІ В КОРЕЙСЬКІЙ МОВІ

28 КОЗОРІЗ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

29 ПОЙНАР ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ КОНЦЕПТІВ КОНФУЦІАНСТВА У КИТАЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ ЧЕН’ЮЙ

30 Махмаджонов Олимджон Обиджонович ИСТОРИКО – ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОПОНИМИИ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ ТАДЖИКИСТАНАПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины