Теория и методика дошкольного образования


Всего работ:6381. Сараєва Ірина Володимирівна Формування оцінно- контрольних дій у дітей передшкільного віку в різних видах діяльності
Год: 2022

2. Чередніченко Світлана Володимирівна Розвиток культурологічної складової змісту дошкільної освіти (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
Год: 2022

3. Рейпольська Ольга Дмитрівна Теоретико-методичні засади формування у дошкільників ціннісного самоставлення
Год: 2021

4. Вахняк Надія Вікторівна Формування культури батьківства у взаємодії дошкільного закладу з молодими сім’ями
Год: 2021

5. Сахарова Олена Миколаївна Педагогічні умови збагачення словника дітей молодшого дошкільного віку в процесі фізичного виховання
Год: 2021

6. Тесленко Світлана Олегівна Національно-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами художньо-мовленнєвої діяльності
Год: 2021

7. Халілова Аділе Ернестівна Методичні основи доінструментальної підготовки дітей дошкільного віку
Год: 2021

8. Новоселецька Ірина Едуардівна Розвиток художньо-творчих здібностей дітей п’ятого року життя засобами мистецтва
Год: 2021

9. Капустіна Олена Ігорівна Виховання соціальних цінностей у майбутніх педагогів дошкільної освіти
Год: 2021

10. Рогачко-Островська Марина Станіславівна Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку
Год: 2020

11. Агіляр Туклер Вікторія Вільямівна Виховання ініціативності дітей старшого дошкільного віку в сюжетно-рольовій грі
Год: 2020

12. Саврій Юлія Федорівна Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до формування основ етнокультури у дітей старшого дошкільного віку
Год: 2020

13. Семеняко Юлія Борисівна Виховання у дітей старшого дошкільного віку основ культури використання медіапродукції у закладах дошкільної освіти
Год: 2019

14. Брежнєва Олена Геннадіївна Теорія і практика математичного розвитку дітей 3-6 років у системі дошкільної освіти
Год: 2019

15. Шкляр Наталія Анатоліївна Формування позитивного ставлення у дитини четвертого року життя до закладу до­шкільної освіти
Год: 2019

16. Рейпольська Ольга Дмитрівна Теоретико-методичні заса­ди формування у дошкільників ціннісного самоставлення
Год: 2019

17. Коток Марія Олексіївна Вихо­вання особистісної ідентичності у дітей старшого дошкіль­ного віку
Год: 2019

18. Дихта-Кірфф Вікторія Леонідівна Виховання у старших дошкільників креативності в центрах розвитку дитини
Год: 2018

19. Безсонова Ольга Костянтинівна Професійний розвиток молодих педагогів в умовах дошкільного навчального закладу
Год: 2018

20. Каразоглю (Геділ) Фатьма Педагогічні умови взаємодії закла­ду дошкільної освіти з сім’єю в полікультурному вихованні старших дошкільників
Год: 2018

21. Задорожна Ганна Сергіївна Педагогічні умови правового виховання ді­тей 6 - 7 років у взаємодії сім’ї і навчального закладу
Год: 2018

22. Трофаїло Наталія Дмитрівна Підготовка майбутніх вихователів до со­ціально-емоційного розвитку дітей дошкільного віку
Год: 2018

23. Шульга Людмила Миколаївна Розвиток творчих здібностей дітей дошкільно­го віку на заняттях з малювання
Год: 2018

24. Семенов Олександр Сергійович Теоретико-методичні засади формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі
Год: 2017

25. Тимофєєва Ірина Борисівна Форму­вання інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закла­дів
Год: 2017

26. Ляпунова Валентина Анатоліївна Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх ви­хователів до формування толерантності дітей у дошкіль­них навчальних закладах
Год: 2017

27. Кононенко Наталія Вячеславівна Формування системності професійно-педагогіч­них знань майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
Год: 2017

28. Сиротич Наталія Богданівна Підготовка майбутніх вихователів до формування творчих умінь у старших дошкільників засобами театрально-мовленнєвої діяльності
Год: 2017

29. Іванчук Сабіна Айдинівна Виховання у дітей старшого дошкільного віку основ культури споживання
Год: 2017

30. Шкребтієнко Людмила Петрівна Виховання патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури
Год: 2017

31. Бедрань Руслан Вікторович Педагогічні умови виховання культури здоров’я дітей до­шкільного віку в різновікових групах
Год: 2017

32. Андрющенко Тетяна Костянтинівна. Теоретико-методичні засади формування здоров'язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку
Год: 2015

33. Курчатова Анжеліка Віталіївна. Підготовка майбутніх вихователів до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку
Год: 2015

34. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Год: 2014

35. Ватаманюк Галина Петрівна. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності
Год: 2014

36. Вертугіна Валентина Миколаївна. Педагогічні умови підготовки дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням до навчання у школі
Год: 2014

37. Савченко Марина Василівна. Виховання самостійності у дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності
Год: 2014

38. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Год: 2013

39. Зайцева Лариса Іванівна. Теоретико-методичні засади науково-практичного оволодіння старшими дошкільниками об'єктами природно-предметного довкілля
Год: 2013

40. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
Год: 2012

41. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 6-го РОКУ ЖИТТЯ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї
Год: 2012

42. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ВИХОВАТЕЛЯМИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Год: 2012

43. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
Год: 2012

44. РОЗВИТОК ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У МУЗИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Год: 2012

45. НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЛІЧБИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРА
Год: 2012

46. ГРАМА ГЕННАДІЙ ПЕТРОВИЧ Підготовка майбутніх вихователів до формування елементарних математичних уявлень у дошкільників
Год: 2010

47. СЕМЧУК СВІТЛАНА ІВАНІВНА ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Год: 2010

48. Попова Наталя Юріївна. Педагогічні умови статевого виховання старших дошкільників в дошкільних навчальних закладах
Год: 2010

49. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ
Год: 2009

50. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Год: 2009ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)