Политические институты, процессы, технологии


Всего работ:915701. Шкель Станислав Николаевич. Авторитаризм в постсоветских государствах Центральной Азии и Кавказа: факторы устойчивости и режимной динамики
Год: 2014

702. Шкрум Дмитрий Васильевич. Технологии политического управления в условиях системных экономических кризисов
Год: 2014

703. Шоджаи Аманолах Мортеза. Специфика миграционных процессов интеллигенции Ирана: проблемы и перспективы
Год: 2014

704. Шубенкова Александра Юрьевна. Программно-стратегические документы в государственной политике Российской Федерации: институциональный анализ
Год: 2014

705. Шувалова Ирина Константиновна. Миграционные процессы на Дальнем Востоке России: социально-политический аспект
Год: 2014

706. Эмиров Рашид Маратович. Геополитические приоритеты национальной безопасности Российской Федерации на Северном Кавказе
Год: 2014

707. Эргашева Фариза Мамадиевна. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ТАДЖИКИСТАНА
Год: 2014

708. Якушин Дмитрий Александр. Технологии формирования имиджа политического лидера в западных демократических системах: рациональный опыт для России
Год: 2014

709. Якушин Дмитрий Александрович. Технологии формирования имиджа политического лидера в западных демократических системах: рациональный опыт для России
Год: 2014

710. Бабіна Валентина Олександрівна. Інституціоналізація політичної рекламістики в умовах демократизації суспільства
Год: 2014

711. Богиня Тетяна Юріївна. Інституціоналізація лобізму: світовий досвд та Україна
Год: 2014

712. Бойчук Ігор Васильович. Засоби масової інформації як інститут громадянського суспільства в Україні (на прикладі західних областей)
Год: 2014

713. Бокоч Вікторія Михайлівна. Електоральний маркетинг в політичному процесі: теорія та міжнародна практика
Год: 2014

714. Васютіна Владлена Володимирівна. Інформаційна політика України в контексті євроінтеграційних процесів
Год: 2014

715. Вольф Олександр Олександрович. Структури громадянського суспільства та їх роль у гуманізації соціальної політики держави
Год: 2014

716. Гербут Надія Анатоліївна. Ґендерне представництво в парламентах: українські реалії та зарубіжний досвід
Год: 2014

717. Голуб'як Наталія Романівна. Регіональна політика України та Республіки Польща: порівняльний аналіз
Год: 2014

718. Жуковська Аліса Олександрівна. Вплив інститутів громадянського суспільства на трансформаційні процеси в Республіці Болгарія
Год: 2014

719. Карачай Віталіна Анатоліївна. Електронне врядування в Україні як інструмент демократизації суспільства
Год: 2014

720. Карпець Юлія Володимирівна. Феномен політичного впливу в структурі демократичного процесу
Год: 2014

721. Колотвін Павло Олександрович. Електронні мас-медіа у формуванні демократичного дискурсу: європейський досвід та українські реалії
Год: 2014

722. Крук Наталя Володимирівна. Інформаційна відкритість влади як принцип діяльності органів державної влади
Год: 2014

723. Лазарук Ярина Ігорівна. Роль засобів масової комунікації у демократичному транзиті Іспанії
Год: 2014

724. Лященко Ірина Анатоліївна. Ігровий аспект української політики
Год: 2014

725. Максимова Олена Миколаївна. Нестабільність перехідних політичних систем: політико-інституційний та структурно-функціональний виміри
Год: 2014

726. Мельник Ірина Вікторівна. Електоральна участь громадян України та Федеративної Республіки Німеччини (1990- 2013 рр.)
Год: 2014

727. Молчанов Кирил Андрійович. Особливості формування іміджу політичного лідера в сучасній Україні
Год: 2014

728. Мілюкова Анастасія Олександрівна. Політико-інституційні трансформації в перехідних суспільствах: закономірності та український досвід
Год: 2014

729. Непоп Любов Василівна. Візова політика Європейського Союзу як засіб розвитку громадянського суспільства в країнах-аплікантах (на прикладі України)
Год: 2014

730. Павлюк Катерина Володимирівна. Бренд як засіб політичного впливу
Год: 2014

731. Палінчак Микола Михайлович. Трансформація державно-церковних відносин у постсоціалістичних суспільствах (на прикладі країн Центрально-Східної Європи)
Год: 2014

732. Поппер Ольга Вікторівна. Тероризм як форма політичної боротьби
Год: 2014

733. Томенчук Христина Богданівна. Інституціоналізація політичної системи Західно-Української Народної Республіки
Год: 2014

734. Третьякова Тетяна Миколаївна. Процес гуманізації як основа реформування системи вищої освіти України
Год: 2014

735. Турченко Юлія Вікторівна. Реалізація державної інформаційної політики України у сфері оборони
Год: 2014

736. Утаві Алі Абдулкарім. Вплив глобалізації на суспільно-політичні процеси в умовах революційних перетворень "арабської весни"
Год: 2014

737. Шадріна Ольга Володимирівна. Латентні процеси в функціонуванні перехідних політичних систем: інституційний аспект
Год: 2014

738. Шкуро Антон Сергійович. Процес підготовки і прийняття політичних рішень: компаративні аспекти української та болгарської політики
Год: 2014

739. Ювченко Аліна Ігорівна. Сучасні політичні трансформації гендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії
Год: 2014

740. ЗАБЄЛІНА Ірина Олегівна ФОРМИ ПОЛІТИЧНИХ КРИЗ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ ВРЕГУЛЮВАННЯ
Год: 2014

741. Голубчук Віталій Сергійович. Західноєвропейський досвід соціальної політики та шляхи його впровадження в сучасній Україні
Год: 2014

742. Гофман Юрій Богданович . Державні органи у справах релігій України
Год: 2014

743. Таран Сергій Вікторович. Політичний регіоналізм як фактор дестабілізації українського суспільства
Год: 2014

744. Кудрявський Іван Володимирович. Політична складова забезпечення конкурентноспроможності сучасної України
Год: 2014

745. Нагорняк Тетяна Леонтіївна. Брендинг територій у сучасній політиці
Год: 2014

746. Купцова Ірина Ігорівна. Імідж-технології в політичному процесі сучасної України
Год: 2013

747. Шавардова Олена Юріївна. Мова як засіб політичної комунфкації
Год: 2013

748. Косьмій Юрій Васильович. Конституювання соціальних суб’єктів політичного процесу в сучасній Україні
Год: 2013

749. Сенько Володимир Вікторович. Інституціоналізація громадської освіти в сучасних демократичних суспільствах
Год: 2013

750. Призіглей Марії Олександрівна. Особливості політичної участі в умовах демократичної трансформації суспільства
Год: 2013ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)