Политические институты, процессы, технологии


Всего работ:915801. ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Год: 2012

802. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ У СФЕРІ ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Год: 2012

803. ПРОБЛЕМА ОБ’ЄКТНОСТІ ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЯХ МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Год: 2012

804. ВЗАЄМОДІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР
Год: 2012

805. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Год: 2012

806. ПОЛІТИЧНА МОБІЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Год: 2012

807. НІМЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ЧИННИКИ ДИНАМІКИ, ІДЕОЛОГІЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ КОРДОНИ
Год: 2012

808. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ
Год: 2012

809. РЕКЛАМА В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ
Год: 2012

810. УТВЕРДЖЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Год: 2012

811. ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Год: 2012

812. Национальное движение крымскотатарского народа за возвращение на историческую Родину
Год: 2012

813. ІНСТИТУТ ПАРТИСИПАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Год: 2012

814. РОЛЬ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У ПРОЦЕСАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
Год: 2012

815. ПОЛІТИЧНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПАРЛАМЕНТІВ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ
Год: 2012

816. ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІБЕРАЛІЗМУ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ
Год: 2011

817. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА МІСЦЕВИЙ РІВНІ
Год: 2011

818. Особливості політичних ризиків в умовах демократичної трансформації суспільства
Год: 2011

819. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ
Год: 2011

820. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Год: 2011

821. ПОЛІТИКА ЗАХІДНИХ ОКУПАЦІЙНИХ ВЛАСТЕЙ ЩОДО УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ І ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У НІМЕЧЧИНІ (1945-1949 РР.)
Год: 2011

822. СУЧАСНИЙ ТЕРОРИЗМ: СУТНІСТЬ, СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЯВИ І ПРИЧИНИ
Год: 2011

823. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
Год: 2011

824. Формування та функціонування української політичної еліти у період Гетьманщини (XVII-XVIII ст.) та часи незалежності (напр. XX-поч. XXI ст.): порівняльний аналіз
Год: 2011

825. СОЦІОПОЛІТИЧНИЙ ПОДІЛ НА ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОСНОВІ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Год: 2011

826. ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЛІ ПРОВІДНИХ ЦЕРКОВ І ХРИСТИЯНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСАХ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ
Год: 2011

827. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПЕРЕХОДУ ДО ДЕМОКРАТІЇ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО–СХІДНОЇ ЄВРОПИ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ, УГОРЩИНИ ТА СЛОВАЧЧИНИ)
Год: 2011

828. Принцип поділу влади в контексті становлення сучасної української держави
Год: 2011

829. ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ КОНФЛІКТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН В ПЕРЕХІДНИХ СУСПІЛЬСТВАХ
Год: 2011

830. ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Год: 2011

831. ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ У ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Год: 2011

832. Роль переговорного процесу у врегулюванні політичних конфліктів
Год: 2011

833. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ЯК ЧИННИК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНИ
Год: 2011

834. Дементьев, Владимир Ефремович. Роль гражданского общества и его институтов в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации
Год: 2011

835. Соколов, Игорь Александрович. Социальное государство политические ресурсы формирования и развития в современной России
Год: 2011

836. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ІМІДЖЕВОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ ВИМІРИ
Год: 2010

837. Шеховцов Антон Владимирович НОВЫЕ ПРАВОРАДИКАЛЬНЫЕ ПАРТИИ В СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ ПРИЧИНЫ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Год: 2010

838. Kostenko, Andriana Mykolaivna. Інтеграція України до Європейського Союзу: суперечності та шляхи їх розв’язання
Год: 2010

839. Костиря, Інна Олександрівна. Політико-ідеологічні пріоритети управління культурою в період розбудови України як незалежної держави
Год: 2010

840. Луценко Анастасія Володимирівна. Стратегії м'якої сили в геополітиці Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу та Російської Федерації
Год: 2010

841. РИХЛІК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ
Год: 2010

842. Политические аспекты современного исламского экстремизма на примере Египта
Год: 2010

843. Политический терроризм детерминация и формы проявления
Год: 2010

844. Социокультурный анализ этнополитического конфликта
Год: 2010

845. Связи с общественостью как технология президентской власти в США
Год: 2010

846. Этническая идентичность современных башкир
Год: 2010

847. Стиль политического руководства как фактор эффективности деятельности главы субъекта федерации
Год: 2010

848. Виборча система Великобританії
Год: 2010

849. ЄВРЕЙСЬКА СПІЛЬНОТА У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (середина ХІХ століття – 1903 р.)
Год: 2009

850. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Год: 2009ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)