Политические институты, процессы, технологии


Всего работ:938751. Нагорняк Тетяна Леонтіївна. Брендинг територій у сучасній політиці
Год: 2014

752. Купцова Ірина Ігорівна. Імідж-технології в політичному процесі сучасної України
Год: 2013

753. Шавардова Олена Юріївна. Мова як засіб політичної комунфкації
Год: 2013

754. Косьмій Юрій Васильович. Конституювання соціальних суб’єктів політичного процесу в сучасній Україні
Год: 2013

755. Сенько Володимир Вікторович. Інституціоналізація громадської освіти в сучасних демократичних суспільствах
Год: 2013

756. Призіглей Марії Олександрівна. Особливості політичної участі в умовах демократичної трансформації суспільства
Год: 2013

757. Семенченко Федор Григорович. Ціннісний вимір політичної діяльності
Год: 2013

758. Константинова Тетяна Віталіївна. Політичний вибір у процесі комунікації взаємодії: чинники та складові
Год: 2013

759. Мудрик Юрій Сергійович. Моделювання реалізації принципів демократії у країнах Східної Європи (на прикладі Польщі, Болгарії та Румунії)
Год: 2013

760. Морарь Микола Васильович. Партійне лідерство у політичних процесах сучасної України
Год: 2013

761. Лікарчук Наталія Василівна. Політичний маркетинг: теоретичні та прикладні аспекти
Год: 2013

762. Батрименко Олег Володимирович. Бюрократія в системі сучасної демократії
Год: 2013

763. ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ ЯК МЕХАНІЗМ МОБІЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ
Год: 2012

764. ІННОВАЦІЙНІ МЕДІА-ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Год: 2012

765. АДМІНІСТРАТИВНИЙ РЕСУРС ЯК НЕДЕМОКРАТИЧНЕ ЯВИЩЕ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ
Год: 2012

766. СИМВОЛІЧНИЙ РЕСУРС ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: СУТНІСТЬ, ҐЕНЕЗА, ЕВОЛЮЦІЯ
Год: 2012

767. ДЖЕРЕЛА ЛЕГІТИМНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Год: 2012

768. ПОЛІТИЧНИЙ КОНСУМЕРИЗМ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ
Год: 2012

769. Референдум як демократичний політичний інститут: світовий досвід і Україна
Год: 2012

770. МІЖЕТНІЧНА КОМУНІКАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Год: 2012

771. ЕФЕКТИВНЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ЧИННИК СТАБІЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Год: 2012

772. РОЛЬ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ЧИННИКА У РОЗВИТКУ ЕТНОПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ
Год: 2012

773. МЕХАНІЗМИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ
Год: 2012

774. ВПЛИВ ВЕЛИКОГО КАПІТАЛУ НА СУСПІЛЬНО–ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДІЛОВИХ ЗМІ)
Год: 2012

775. ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: КРИМСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Год: 2012

776. ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ЭТНИЧЕСКОГО СТАТУСА КАК ФАКТОР ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
Год: 2012

777. Опозиційний уряд як складова парламентської демократії
Год: 2012

778. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ 2004-2010 рр.)
Год: 2012

779. ЛЕГІТИМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ: ЦІННІСНИЙ ВИМІР
Год: 2012

780. ПОЛІТИЧНЕ МАНІПУЛЮВАННЯ У ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЯХ В УКРАЇНІ У 2004 ТА 2010 PP.
Год: 2012

781. ІМІДЖ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Год: 2012

782. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ РУМУНІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Год: 2012

783. АНТИТЕРОРИСТИЧНА ПОЛІТИКА: СВІТОВИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТИ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ, РОСІЇ ТА УКРАЇНИ)
Год: 2012

784. ВОЄННО-ПОЛІТИЧНЕ РІШЕННЯ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Год: 2012

785. Технології конструювання іміджу лідера політичної партії у парламентських виборчих кампаніях України
Год: 2012

786. ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Год: 2012

787. ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРОЗОРОЇ ТА ВІДКРИТОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ
Год: 2012

788. ПОЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У ФУНКЦІОНУВАННІ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ В ПЕРЕХІДНИХ СУСПІЛЬСТВАХ
Год: 2012

789. ПЕРЕДУМОВИ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ КРИЗ У ПЕРЕХІДНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМАХ
Год: 2012

790. Політичний тероризм як загроза стабільності сучасного суспільства
Год: 2012

791. СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ (НА ПРИКЛАДІ ІСПАНІЇ, ІТАЛІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ)
Год: 2012

792. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: ФАКТОРИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Год: 2012

793. ЛЮДИНА ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ
Год: 2012

794. ЕВОЛЮЦІЯ ЖІНОЧОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Год: 2012

795. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
Год: 2012

796. ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ ПРОСТІР У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Год: 2012

797. ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ІММІГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В США
Год: 2012

798. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Год: 2012

799. ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ У КОНТЕКСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ТРАДИЦІЇ І МОДЕРНІЗАЦІЇ
Год: 2012

800. ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
Год: 2012ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)