Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности


Всего работ:11551. Халиль Иван Архитектурная организация малоэтажных жилых зданий и сооружений в Сирии
Год: 2019

52. Королькова Анастасия Владимировна Архитектурно-планировочная организация современных морских вокзальных комплексов
Год: 2019

53. Строева Наталья Николаевна Архитектурно-типологические принципы формирования велнес-центров
Год: 2019

54. Крамаренко Марина Олександрівна Наукові засади архітектурно-планувальної організації курортних готелів
Год: 2018

55. Голубчак Катерина Тарасівна Архітектурно-пла­нувальна організація духовно-реколекційних центрів Укра­їнської Греко-Католицької Церкви
Год: 2018

56. Чуб Олександр Миколайович Принципи реконструк­ції багатофункціональної спортивної арени на прикладі стадіону «Металіст»
Год: 2018

57. Шаталюк Юлія Вікторівна Принципи формування адаптивної архітек­тури в контексті сталого розвитку міського середовища
Год: 2017

58. Жовква Ольга Іванівна Типологічні основи архітектурно-планувальної організації духовних навчальних закладів
Год: 2017

59. Руденко Марія Олександрівна Ар­хітектурно-планувальна організація громадських будинків і споруд та території рекультивованих кар’єрів (на прикладі Кривбасу)
Год: 2017

60. Алідад Реза у Київському національному університеті будів­ництва і архітектури
Год: 2017

61. Малашенкова Вікторія Олександрівна Принципи архітек­турно-планувальної організації реабілітаційних центрів для дітей з обмеженими можливостями
Год: 2017

62. Березко Олена Володимирівна Архітектурно-планувальна орга­нізація комунікативного простору у структурі торгово-роз­важальних центрів
Год: 2017

63. Бадюл Марія Геннадіївна. Функціонально-планувальна організація фізкультурно-ігрових закладів для дітей шкільного віку
Год: 2015

64. Василенко Олександр Борисович. Методологічні основи формування комплексу світлових засобів в архітектурі житлових і громадських будівель
Год: 2015

65. Горіна Анна Олександрівна. Принципи архітектурно-планувальної організації іподромних комплексів
Год: 2015

66. Пекарчук Оксана Петрівна. Реконструкція архітектурно-планувальної структури багатоквартирних будинків кінця XIX - початку XX століть (на прикладі Львова)
Год: 2015

67. Третяк Юлія Вікторівна. Типологічні основи формування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів
Год: 2015

68. Брідня Лариса Юріївна. Методичні основи реконструкції типових готелів в Україні
Год: 2014

69. Гнесь Ігор Петрович. Формування архітектурно-типологічної структури сучасного міського житла в Україні
Год: 2014

70. Крушельницький Роман Омелянович. Архітектурно-планувальна організація фізкультурно-оздоровчих споруд у структурі житлової забудови
Год: 2014

71. Сардикова Анна Олегівна. Принципи формування архітектури малоповерхового енергоефективного житла
Год: 2014

72. Трегубов Костянтин Юрійович. Принципи формування архітектурно-планувальних рішень поліфункціональних музейних комплексів
Год: 2014

73. Социокультурные аспекты промысловой деятельности монастырей в XIX - начале XX века
Год: 2010

74. Градостроительная реконструкция прибрежнык промышленный территорий крупнейшин городов
Год: 2009

75. Загородное усадебное строительство Курской губернии 1861-1917 годов
Год: 2009

76. Особенности архитектурной организации поселений Непала
Год: 2009

77. Особенности архитектурной реконструкции гостиниц в городах Юга России
Год: 2009

78. Регулирование микроклимата жилой застройки в условиях сложного рельефа и жаркого климата
Год: 2009

79. Формирование системы зданий общеобразовательнык школ в Иордании с учетом обучения детей с физическими недостатками
Год: 2009

80. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МАЛИХ ГОТЕЛІВ В УМОВАХ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ
Год: 2009

81. МЕТОДИКА АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОМІСЬКОЇ СИСТЕМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (на прикладі м. Полтава)
Год: 2009

82. Принципи пропорціонування в архітектурних типах громадських будівель і споруд України
Год: 2009

83. ОБ’ЄКТИ ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НАДМАЛОЇ МІСТКОСТІ В ЖИТЛОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Год: 2009

84. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ В ЛИВАНЕ (НА ПРИМЕРЕ БЕЙРУТА)
Год: 2009

85. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МОБІЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ЕКСПРЕС-ОБСЛУГОВУВАННЯ
Год: 2009

86. ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ПРАВОСЛАВНИХ ДУХОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Год: 2008

87. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ СИРИИ (НА ПРИМЕРЕ ДАМАСКА)
Год: 2008

88. АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯХТЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
Год: 2008

89. ТРАДИЦИИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ ИРАНА
Год: 2008

90. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ВОДНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ КОПЛЕКСІВ
Год: 2008

91. Архітектурно-типологічні принципи формування духовних освітніх закладів Української Греко-Католицької Церкви в Україні
Год: 2008

92. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ВОДНО-ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ В УМОВАХ ПРИЧОРНОМОР’Я УКРАЇНИ
Год: 2008

93. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ (на примере стран Аль-Шама)
Год: 2007

94. ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
Год: 2007

95. ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО -ТИПОЛОГІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ШКІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ З ВРАХУВАННЯМ ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУВАННЯ
Год: 2007

96. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
Год: 2006

97. Архітектура єврейських театрів України. Принципи типології та проектування
Год: 2006

98. ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ БЕЙСБОЛЬНИХ СПОРУД В УКРАЇНІ
Год: 2006

99. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНО - ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ СІЛЬСЬКОГО САДИБНОГО ЖИТЛА Західного Поділля
Год: 2006

100. Принципи архітектурно-планувальної організації об’єктів громадського обслуговування в умовах реконструкції житлових кварталів
Год: 2006


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)