Экономическая, социальная и политическая география


Всего работ:342201. Присяжный Михаил Юрьевич. Приоритеты освоения территории Республики Саха (Якутия) в современных условиях позиционирования регионов Севера
Год: 2014

202. Самусенко Дмитрий Николаевич. География прямых иностранных инвестиций в современном мировом хозяйстве
Год: 2014

203. Саянов, Алексей Андреевич. Географические факторы формирования коттеджных поселков в России
Год: 2014

204. Семёнов Александр Александрович. Территориальная структура низкобюджетных пассажирских авиаперевозок мира
Год: 2014

205. Сидорова Дарья Витальевна. Региональные аспекты инвестиционной политики в туристско-рекреационном комплексе Юга России
Год: 2014

206. Соромотин Алексей Михайлович. Нефтегазовые ресурсы как фактор социально-экономического развития Ленского района Республики Саха (Якутия)
Год: 2014

207. Стебловский Александр Сергеевич. Пространственное распределение и временная изменчивость дорожно-транспортных происшествий в городе Краснодаре
Год: 2014

208. Трифонова Зоя Алексеевна. Социокультурный потенциал городов России (на примере центров национальных субъектов федерации)
Год: 2014

209. Цекина, Мария Викторовна. Оценка туристско-рекреационного потенциала Российского Заполярья
Год: 2014

210. Шкуринский Бронислав Викторович. МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Год: 2014

211. Яськова Татьяна Ивановна. Пристоличное положение как фактор социально-экономического развития Смоленской области
Год: 2014

212. Єрошина Тетяна Вячеславівна. Суспільно-географічні засади виробництва екологічно чистої продукції АПК в Україні
Год: 2014

213. Івах Ярослав Євгенович. Суспільно-географічний комплекс: екологічні аспекти (дослідження на матеріалах Львівської області)
Год: 2014

214. Бабич Оксана Володимирівна. Регіональна система розселення і збалансований розвиток регіону (суспільно-географічне дослідження на прикладі Кіровоградської області)
Год: 2014

215. Батиченко Світлана Павлівна. Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України
Год: 2014

216. Вавринів Лілія Анатоліївна. Суспільно-географічне дослідження соціальної поведінки молоді Тернопільської області
Год: 2014

217. Василевська Яніна Валентинівна. Туристсько-рекреаційні ресурси Херсонської області: суспільно-географічний аспект
Год: 2014

218. Голуб Геннадій Сергійович. Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області
Год: 2014

219. Добровольська Наталія В'ячеславівна. Суспільно-географічні аспекти екологічно збалансованого землеробства (на прикладі Харківської області)
Год: 2014

220. Закутинська Ірина Іванівна. Субурбанізація в приміській зоні Івано-Франківська
Год: 2014

221. Заставецька Леся Богданівна. Системи розселення і геопросторові аспекти вдосконалення адміністративно-територіального устрою України
Год: 2014

222. Лакомова Олена Йосипівна. Соціально-географічні процеси в старопромисловому Криворізькому регіоні
Год: 2014

223. Мазурець Роман Русланович. Територіально-рекреаційний комплекс Волинської області
Год: 2014

224. Маслова Наталія Миколаївна. Сучасні соціокультурні процеси в Кіровоградській області: територіальні аспекти
Год: 2014

225. Панкратьєва Вікторія Вікторівна. Територіальні особливості системи освіти Луганської області (суспільно-географічні аспекти)
Год: 2014

226. Пендерецький Орест Володимирович. Збалансований розвиток дестинацій промислового туризму Карпатського регіону: теорія і практика
Год: 2014

227. Пушкар Богдан Тарасович. Територіальна організація рекреаційного господарства регіону (на матеріалах Тернопільської області)
Год: 2014

228. Чеченя Ольга Вікторівна. Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі
Год: 2014

229. Шульга Володимир Петрович. Суспільно-географічне дослідження екологічного туризму Сумської області
Год: 2014

230. Яворська Вікторія Володимирівна. Регіональні геодемографічні процеси в Україні: теоретико-методологічні аспекти
Год: 2014

231. Шульга Володимир Петрович. Суспільно-географічне дослідження еконологічного туризму Сумської області
Год: 2014

232. Коренець Олександр Володимирович. Науково-методичні засади геоінформаційного картографування на основі інфраструктур просторових даних
Год: 2013

233. Осіпчук Ірина Олегівна. Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області
Год: 2013

234. Руденко Степан Валерійович. Природно-ресурсний потенціал фізико-географічних регіонів України: суспільно-географічне дослідження
Год: 2013

235. Михайленко Тетяна Ігорівна. Порівняльний суспільно-географічний аналіз якості життя населення міст-мільйонерів України
Год: 2013

236. Зеркаль Марина Володимирівна. Конструктивно-географічні засади планування територіальної організації берегових зон в межах міст
Год: 2013

237. Руднєва Марина Григорівна. Географія виноробних кластерів світу
Год: 2013

238. Мостова Ірина Олександрівна. Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення
Год: 2013

239. Крашенікова Анастасія Анатоліївна. Демогеографія система Чернігівської області та основні напрямки вдосконалення її розвитку
Год: 2013

240. Залещик Віталія Віталіївна. Територіальна реакційна система Луганської області: сучасний стан і перспективи розвитку
Год: 2013

241. Борисюк Оксана Анатоліївна. Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження)
Год: 2013

242. Афанасьєв Олег Євгенович. Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України)
Год: 2013

243. Клімчук Борис Петрович. Комплексно-пропорційний розвиток Волинської області в ринкових умовах
Год: 2013

244. Запотоцький Сергій Петрович. Наукові засади формування конкурентоспроможності регіону: суспільно-географічне дослідження
Год: 2013

245. ЛІМНОСИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ: РЕГІОНАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ
Год: 2009

246. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА АПК РЕГІОНУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ’Я)
Год: 2009

247. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ)
Год: 2009

248. РЕСУРСИ ЕТНІЧНОГО ТУРИЗМУ РЕГІОНУ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА (на матеріалах Одеської області)
Год: 2009

249. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ СТОЛИЧНОГО СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ
Год: 2009

250. ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
Год: 2009ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)