Трудовое право, право социального обеспечения


Всего работ:435


1 ПРАВО НА ПРАЦЮ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

2 ДОГОВІРНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ

3 ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

4 РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ПІДСТАВАМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

5 ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

6 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

7 Джерела міжнародно-правового регулювання праці

8 ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ ТА ПРАВА НА ВІДПОЧИНОК ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

9 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОСУВАННЯ ПО СЛУЖБІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

10 Юридичні гарантії реалізації права на працю особами віком до 18 років

11 ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

12 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОСІБ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ОСОБЛИВОГО ЗАХИСТУ

13 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

14 Оціночні поняття у трудовому праві України

15 Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації

16 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ЯК УМОВИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

17 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

18 Особливості правового регулювання праці громадян України за кордоном

19 РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

20 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У СФЕРІ ПРАЦІ

21 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

22 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ

23 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОЛОДІ

24 ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ

25 ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ ЯК СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА

26 МАТЕРІАЛЬНЕ ТА МОРАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

27 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) ПРИМИРНИМИ ОРГАНАМИ В УКРАЇНІ

28 Захист профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки (теоретично-правовий аспект)

29 ІСТОТНІ УМОВИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

30 ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

31 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

32 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-ШВАЛІДЮ В УКРАЇНІ

33 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

34 ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

35 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

36 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БЕЗРОБІТНИХ В УКРАЇНІ

37 Система трудового права України

38 СИСТЕМА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

39 Правове регулювання припинення трудового договору: теоретичний аспект

40 Колективний договір в умовах ринкової економіки

41 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСОБІВ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

42 ФУНКЦІЇ ПРОФСПІЛОК ПРИ УКЛАДЕННІ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ І УГОД У СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

43 ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЯК СУБ’ЄКТ ТРУДОВОГО ПРАВА

44 Запобігання конкуренції у трудових правовідносинах

45 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПОМОГАМИ У ЗВ’ЯЗКУ З НАРОДЖЕННЯМ ТА ВИХОВАННЯМ ДИТИНИ

46 ПРАВОВИЙ СТАТУС МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

47 Особливості правового регулювання праці науковців і його вдосконалення

48 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

49 ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ І КОНФЛІКТІВ ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

50 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА КОМПЕНСАЦІЙ ПРАЦІВНИКАМ ОВС УКРАЇНИПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)