Ветеринарне акушерство


Всего работ:34


1 ПРОТЕОЛІЗ, ЕНДОТОКСИКОЗ ТА МЕТАБОЛІЗМ ФІБРИНОГЕНУ В ПАТОГЕНЕЗІ АКУШЕРСЬКИХ ХВОРОБ У КОРІВ

2 ДІАГНОСТИКА, ТЕРАПІЯ І ПРОФІЛАКТИКА СЕРОЗНОГО МАСТИТУ У СВИНОМАТОК

3 Пренатальна гіпотрофія у собак, її діагностика та профілактика

4 ІМУНОСТИМУЛЮЮЧА ТА ЗАМІСНА ТЕРАПІЯ ПРИ ГІПОФУНКЦІЇ ЯЄЧНИКІВ У КОРІВ

5 ФІТОТЕРАПІЯ ТА ЕЛЕКТРОПУНКТУРА В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ, ХВОРИХ ПІСЛЯРОДОВИМ МЕТРИТОМ

6 МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТА КОРЕКЦІЯ ПРОНИКНОСТІ ПЛАЦЕНТАРНОГО БАР’ЄРУ У КОРІВ

7 Комплексні методи діагностики та заходи профілактики післяродових ускладнень у корів

8 ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ РОЗМНОЖЕННЯ КОРІВ І ТЕЛИЦЬ З МІКРОЕЛЕМЕНТОЗАМИ ТА ГІПОВІТАМІНОЗАМИ ГРУПИ В (МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ)

9 Післяродовий гіпогонадизм у корів (клініко-експериментальні дані та розробка комплексної терапії)

10 СИНДРОМ ДИСЕМІНОВАНОГО ВНУТРІШНЬОСУДИННОГО ЗГОРТАННЯ КРОВІ ПРИ ВАГІТНОСТІ І ПІОМЕТРІ У СОБАК

11 Діагностика і профілактика неплідності основних свиноматок

12 КОРЕКЦІЯ ПЕРШОЇ СТАДІЇ РОДІВ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗАТРИМАННЯ ПОСЛІДУ У КОРІВ

13 Ендометрит і піометра сук (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ)

14 Діагностика, прогнозування та профілактика післяродової патології у свиноматок

15 ПЕРЕБІГ РОДІВ ТА ПІСЛЯРОДОВОГО ПЕРІОДУ У КОРІВ-ПЕРВІСТОК

16 КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ КОРІВ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНО-КАТАРАЛЬНИЙ ЕНДОМЕТРИТ

17 Імунобіологічна реактивність корів, хворих на субклінічний мастит, і її зміни після лазеротерапії

18 ВПЛИВ АДСОРБЕНТІВ НА ПЕРЕБІГ ТІЛЬНОСТІ, ОТЕЛЕННЯ І ПІСЛЯОТЕЛЬНОГО ПЕРІОДУ У КОРІВ В ЗОНІ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

19 Патогенетичне обґрунтування лікування корів, хворих на хронічний гнійно-катаральний ендометрит

20 Застосування кремній неорганічного сорбенту і прополісу для лікування корів з післяродовим гнійно-катаральним ендометритом

21 ГОСТРИЙ КАТАРАЛЬНИЙ МАСТИТ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ (ПОШИРЕННЯ, ЕТІОПАТОГЕНЕЗ ТА ЛІКУВАННЯ)

22 сухостійний період у корів, рівень ендотоксикозу та ефективність превентивної терапії

23 Відтворна функція телиць різних порід та методи її корекції

24 ПЕРЕБІГ РОДІВ І ПІСЛЯРОДОВОГО ПЕРІОДУ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ

25 ГІПОПЛАЗІЯ ЯЄЧНИКІВ У КОРІВ: ПОШИРЕНІСТЬ, МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ТА МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ

26 РАННЯ ДІАГНОСТИКА ВАГІТНОСТІ ТА ЇЇ ТЕРМІНІВ У КРОЛИЦЬ І ВІВЦЕМАТОК

27 СУБКЛІНІЧНИЙ МАСТИТ У КОРІВ (етіологія, патогенез, методи діагностики і профілактики)

28 ЗООГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОЯКІСНОГО МОЛОКА ЗА ВМІСТОМ НІТРАТІВ

29 ІМУНОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІСЛЯРОДОВОГО ГНІЙНО-КАТАРАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРИТУ У КОРІВ

30 ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ГОРМОНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ ТА КРОВІ, ОПРОМІНЕНОЇ УФ-ПРОМЕНЯМИ НА ВІДТВОРНУ ФУНКЦІЮ СВИНОМАТОК.

31 Методи інтенсифікації відтворної функції у ремонтних і основних свиноматок

32 ВПЛИВ СТАНУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ НА ВІДНОВЛЕННЯ ВІДТВОРНОЇ ФУНКЦІЇ КОРІВ ЗА ГІПОФУНКЦІЇ ЯЄЧНИКІВ

33 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ І ЛАКТОГЕНЕЗУ ТА ЕТІОПАТОГЕНЕЗ АКУШЕРСЬКОЇ ПАТОЛОГІЇ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ

34 АНАФРОДИЗІЯ ТА МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ ВІДТВОРНОЇ ФУНКЦІЇ У КОРІВ


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)