Социальная структура, социальные институты и процессы


Всего работ:115


51 Демків О.Б. Мережева структура соціального капіталу

52 Борусевич О.А. Міжпоколінна трансформація етнічних цінностей (на прикладі українського етносу України)

53 Свинаренко А.М. Міжпоколінні особливості колективних ідентифікацій в умовах інтенсивних соціальних змін

54 Симончук О.В. Міжпрофесійна мобільність та зміна соціальної ідентичності

55 Ходорівська Н.В. Моделі соціальної адаптації потерпілих від Чорнобильської катастрофи

56 Сердюк О.О. Наркотизм як соціальне явище: його тенденції та напрямки профілактики

57 Іванкова-Стецюк О.Б. Народна культура в житті сучасного українського суспільств

58 Бойко О.В. Насильство в сім\'ї: соціологічний аналіз явища

59 Злобіна О.Г. Особистість як суб\'єкт соціальних змін

60 Кузьменко Т.М. Особливості життєвих орієнтацій ліквідаторів аварії на ЧАЕС

61 Бойко Н.Л. Особливості трансформації соціального контролю в сучасному українському суспільстві

62 Сусак В.І. Патерналістські установки і практики громадян України в умовах посткомуністичних трансформацій

63 Сидоренко О.Л. Приватна вища школа як соціальний інститут: особливості становлення та розвитку в Україні

64 Аваз Заде Камбіз Розвиток соціальної політики по відношенню до жінок Ірану

65 Яценко М.А. Самоврядувальний механізм здійснення регіональної соціальної політики за умов трансформації українського суспільства

66 Шандор Ф.Ф. Секуляризація як об\'єкт соціологічної рефлексії

67 Чернецька Т.М. Середні класи як предмет соціологічного дослідження та суб\'єкт соціальної дії

68 Коваленко О.О. Соціальне сирітство як соціокультурний феномен

69 Амджадін Л.М. Соціальні аспекти екологічної політики України

70 Кобзін Соціальні зміни як детермінанта дисципліни в органах внутрішніх справ

71 Шалаєва К.В. Соціальні механізми формування стилів життя в контексті феміністичної парадигми

72 Рущенко І.П. Соціологія злочинності

73 Дрожанова О.М. Ставлення до праці промислових робітників за нових соціально-економічнимих умов

74 Зоткін А.О. Становлення регіональних владних еліт в Україні

75 Суліменко О.О. Структура етнокультурного простору України: формування та взаємодія складових елементів

76 Потабенко М.В. Структура і динаміка ставлення населення України до екологічних проблем

77 Мазурик О.В. Сучасні тенденції відтворення армії як соціального інституту (соціологічний аспект)

78 Набока В.М. Торгівля жінками в Україні як вид латентних соціальних відносин

79 Шатохін А.М. Трансформація соціальної сфери українського села в умовах сучасної аграрної реформи

80 Майданік І.П. Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні

81 Попович Г.М. Умови інституціалізації соціальної роботи в Україні

82 Водолазький В.А. Формування зв\'язків з громадськістю в органах місцевого самоврядування України: соціологічний аналіз моделей

83 Мусаві С.К. Формування і функціонування сучасної іранської сім\'ї як соціального інституту

84 ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ

85 ОСОБИСТІСТЬ ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН

86 Структура і динаміка ставлення населення України до екологічних проблем

87 СТАНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ ЕЛІТ В УКРАЇНІ

88 НАСИЛЬСТВО В СІМ`Ї: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯВИЩА

89 МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

90 ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ СПОРТУ: ДИНАМІКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН

91 ТРУДОВІ МІГРАЦІЇ У ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

92 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

93 СОЦІАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СТИЛІВ ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ ФЕМІНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ

94 МЕРЕЖЕВА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

95 ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

96 СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

97 ДИСФУНКЦІОНАЛЬНА СІМ’Я ЯК ЧИННИК ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ

98 ЛЕГІТИМІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ ЯК ЧИННИК КОНСТИТУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ

99 РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

100 КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ У СТРУКТУРІ ФОНДУ ЖИТТЄВИХ ЗАСОБІВ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)