Заказать диссертацию


Всего работ:662

Сортировать по: названию

31 УКРАЇНСЬКА УРБАНОНІМІЯ ЗАКАРПАТТЯ В ХХ – ХХІ СТ.

32 ВТОРИННА НОМІНАЦІЯ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

33 ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ НАУКОВИХ ПОНЯТЬ З МОВОЗНАВСТВА У ПАМ’ЯТКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XVI – XVII СТ.

34 ФУНКЦІОНАЛЬНО-КАТЕГОРІЙНІ ПАРАМЕТРИ ПРИКМЕТНИКА ТА ПРИСЛІВНИКА В СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ

35 ВСТАВЛЕНІ КОНСТРУКЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

36 МЕТАФОРИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ ЖІНКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

37 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ТА АСОЦІАТИВНЕ ПОЛЕ «НАРОД» У НАУКОВИХ І ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ ІВАНА ФРАНКА

38 ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ ДОПУСТОВОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

39 СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА І ФУНКЦІЇ НЕПОДІЛЬНИХ ДІЄСЛІВНО-ІМЕННИКОВИХ СПОЛУК У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

40 КОРЕЛЯЦІЯ ВЕРБАЛЬНИХ І НЕВЕРБАЛЬНИХ СКЛАДНИКІВ У ТРАДИЦІЙНИХ НАРОДНИХ ІГРАХ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРОК)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины