Заказать диссертацию


Всего работ:662

Сортировать по: названию

71 ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПУ МОВЛЕННЯ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

72 СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ПРОЗИ

73 КАТЕГОРІЯ ЗГОДИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі художньої літератури ХХ ― початку ХХІ століть)

74 ЕТНОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІДЕОГРАФІЧНОЇ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ

75 МЕТОНІМІЯ ЯК СПОСІБ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ У МОВІ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЇ

76 CЛОВА АВТОРА ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ В СИСТЕМІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ ТА ГРИГОРА ТЮТЮННИКІВ)

77 ЕТНОКУЛЬТУРНА ПАРАДИГМАТИКА НАЦІОНАЛЬНО-МАРКОВАНИХ МОВНИХ ОДИНИЦЬ

78 КОНЦЕПТ «ВОЛЯ» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

79 ЛЕКСИКА ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ДМИТРА БІЛОУСА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

80 СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА НАЗВ КОЛЬОРІВ В УКРАЇНСЬКОМУ РОМАННОМУ ТЕКСТІ СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. (на матеріалі творів О.Гончара, П. Загребельного, М. Стельмаха)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины