Заказать диссертацию


Всего работ:662

Сортировать по: названию

51 ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОКЛИЧНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

52 ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНІ І СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ДІЄПРИСЛІВНИКОВИХ ЗВОРОТІВ У СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ

53 ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА І ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА СТРАТИФІКАЦІЯ ІМПЕРАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI – XVIII СТ.

54 ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА І ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА СТРАТИФІКАЦІЯ ІМПЕРАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI – XVIII СТ.

55 ФОНОСЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ: АСПЕКТ РЕЦЕПЦІЇ

56 ФОНЕТИЧНІ І СЛОВОЗМІННІ ОСОБЛИВОСТІ РУКОПИСНИХ АПОКРИФІЧНИХ ЗБІРНИКІВ XVII – XVIII ст. у контексті становлення української літературної мови

57 ФОНЕТИЧНІ І СЛОВОЗМІННІ ОСОБЛИВОСТІ РУКОПИСНИХ АПОКРИФІЧНИХ ЗБІРНИКІВ XVII – XVIII ст. у контексті становлення української літературної мови

58 Фонетико-граматична варіантність в українській мові кінця XVIII – початку ХІХ ст. на Слобожанщині (за \"Словником мови творів Г.Квітки-Основ’яненка\")

59 ФЛОРОЛЕКСЕМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

60 ФЛОРИСТИЧНІ КОНЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВНО-ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ (на матеріалі поетичного мовлення ХХ ст.)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины