Украинский язык


Всего работ:662


251 Локативні та темпоральні синтаксеми в українських східнослобожанських говірках

252 МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРА СВЯТКИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

253 МІКРОТОПОНІМІЯ БАСЕЙНУ РІЧКИ УЖА (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК ЗАКАРПАТТЯ)

254 мікротопонімія Західного поділля

255 МІКРОТОПОНІМІЯ КІРОВОГРАДА

256 МІКРОТОПОНІМІЯ ПІВДЕННО-СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (НА МАТЕРІАЛІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

257 МІКРОТОПОНІМІЯ СКОЛІВЩИНИ

258 МЕТАФОРА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ТЕКСТІ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ

259 МЕТАФОРА І СИМВОЛ У ПОЕТИЧНОМУ ІДІОСТИЛІ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ

260 МЕТАФОРА В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ІВАНА ДРАЧА

261 МЕТАФОРА У СФЕРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

262 МЕТАФОРА У СФЕРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

263 МЕТАФОРИЧНІ ПРОЦЕСИ У ФОРМУВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ

264 МЕТАФОРИЧНІ СТРУКТУРИ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ

265 МЕТАФОРИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ ЖІНКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

266 МЕТОНІМІЧНІ ЗМІЩЕННЯ У ВИРАЖЕННІ ОЗНАЧАЛЬНИХ, ОБ’ЄКТНИХ І СУБ’ЄКТНИХ ВІДНОШЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

267 МЕТОНІМІЯ ЯК СПОСІБ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ У МОВІ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЇ

268 МИСЛИВА-БУНЬКО Іванна Ярославівна СКЛАДНІ СЛОВА В МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ: СТРУКТУРА ТА СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ

269 Мова Валерія Шевчука: ключові концепти, корпус, тезаурус

270 МОВА ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА У ЛІНҐВОКУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТІ

271 МОВА МЕМУАРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА ТА СЕРГІЯ ЄФРЕМОВА)

272 МОВА ПРОПОВІДЕЙ ЙОСИФА СЛІПОГО

273 МОВА ПУБЛІЦИСТИКИ ІВАНА БАГРЯНОГО

274 МОВА РАННІХ ТВОРІВ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

275 МОВА ТВОРІВ МИКОЛИ ЧЕРНЯВСЬКОГО

276 Мова українських перекладІВ І. МАцинського

277 МОВА УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ ПОЕЗІЇ XVIII – ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ

278 МОВЛЕННЄВА СТРУКТУРА ОБРАЗУ АВТОРА У ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

279 МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІРОНІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МАЛІЙ ПРОЗІ

280 Мовні засоби вираження заперечення і протиставлення в українській літературній мові

281 МОВНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ КРАСА В ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКИХ ШІСТДЕСЯТНИКІВ

282 МОВНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ)

283 Мовні особливості почаївського стародруку “Книжиця для господарства” 1788 р. (Фонетика. Морфологія)

284 МОВНІ СИМВОЛИ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ БУКОВИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

285 МОВНІ СТЕРЕОТИПИ В КОМУНІКАЦІЯХ ЛІКАРЯ

286 МОВНА ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО БІЛІНГВІЗМУ (молодіжне середовище м.Києва)

287 МОВНА ЕСТЕТИКА ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СТУСА

288 Мовна картина світу часів Київської Русі (на матеріалі писемних пам’яток ХІ–ХІІІ ст.)

289 Мовна майстерність Миколи Зерова

290 МОВНА МОДЕЛЬ ПОЕТИЧНОГО СВІТУ В. САМІЙЛЕНКА

291 Мовна особистість Пантелеймона Куліша

292 МОВНА ОСОБИСТІСТЬ УЛАСА САМЧУКА /СВІТОГЛЯДНА ОРІЄНТАЦІЯ І МОВОТВОРЧІСТЬ

293 МОВНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ, ГЕТЬМАНАТУ ТА ДИРЕКТОРІЇ УНР

294 МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ ДЕРЖАВИ У ПРЕСІ УКРАЇНИ

295 Мовна ситуація на Буковині в кінці XIX – на початку XX століття і розвиток української літературної мови

296 МОВНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЗАГАДКИ (СЕМАНТИЧНИЙ І СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТИ)

297 МОВНА ТВОРЧІСТЬ ТРОХИМА ЗІНЬКІВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ТВОРЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ НОРМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

298 МОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖІВ У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА

299 МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ “ЧАС” У ПОЕЗІЇ Т.Г. ШЕВЧЕНКА

300 МОВНЕ ПИТАННЯ В НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)