Украинский язык


Всего работ:662


301 МОВНИЙ ОБРАЗ ПАРУБКА В УКРАЇНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ І ЕТНОГРАФІЧНИХ ТЕКСТАХ

302 МОВНО-ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦЬ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

303 МОВОСТИЛЬ УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО БАРОКО

304 МОВОСТИЛЬ УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО БАРОКО

305 Мовотворчість поетів-“неокласиків” та її роль у збагаченні виражально-зображальних засобів української мови

306 МОДЕЛЮВАННЯ ЕМПАТІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

307 МОДУС І ДИКТУМ У СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ

308 МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У МОВЛЕННЄВІЙ СТРУКТУРІ м. ХЕРСОНА

309 МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНА ОМОНІМІЯ ДІЄСЛІВ ІЗ ПРЕФІКСАМИ ВИ-, ПЕРЕ-, ПО-

310 МОРФОНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У СЛОВОЗМІНІ ТА СЛОВОТВОРІ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI – XVIII СТ.

311 МОРФОНОЛОГІЯ ВІДІМЕННИКОВОГО СЛОВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

312 МОТИВАЦІЯ ВІД ІМЕННИК ОВИХ ДІЄСЛІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (когнітивно-ономасіологічний аспект)

313 НАГОЛОШУВАННЯ ІМЕННИКІВ У ПОЕЗІЇ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ

314 НАЗВИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ, СТРАВ І НАПОЇВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХIV – ХVІІ СТОЛІТЬ

315 НАЗВИ ВІЙСЬКОВОЇ ФОРМИ ОДЯГУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

316 НАЗВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ СМАКУ: ЕТИМОЛОГІЯ, СЕМАНТИКА, ФУНКЦІОНУВАННЯ

317 НАЗВИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ І ПРОЦЕСІВ ЇХ ОБРОБІТКУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

318 НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ І.А.ПАНЬКЕВИЧА І ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК УКРАЇНОЗНАВЧИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ГАЛУЗЕЙ

319 НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ У ЛЕКСИЦІ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК

320 НЕПОВНОЗНАЧНІ ЛЕКСИЧНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ)

321 НОВІ ЯВИЩА У ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВІЙ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

322 Новітня економічна термінологія та її стилістичне вживання в сучасній українській мові (на матеріалі періодичних видань)

323 НОМІНАТИВНІ ПОЛЯ СОМАТИЗМІВ ТА ВІДСОМАТИЧНИХ УТВОРЕНЬ В УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТАХ

324 НОМІНАТИВНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСТЕПОВИХ ГОВІРКАХ

325 Номінативна ланка в середовищі українського обрядового гіпертексту

326 НОМІНАТИВНА ТА КОМУНІКАТИВНА ПРИРОДА УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЙ

327 НОМІНАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У БОТАНІЧНІЙ ЛЕКСИЦІ СХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРОК

328 НОМІНАЦІЯ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ В СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКОМУ ДІАЛЕКТІ

329 НОМІНАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАХІДНОПОЛІСЬКОМУ ГОВОРІ

330 НОМІНАЦІЯ ОСОБИ У САТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ ІВАНА ФРАНКА ТА ВОЛОДИМИРА CАМІЙЛЕНКА

331 НОМІНАЦІЯ ОСОБИ У САТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ ІВАНА ФРАНКА ТА ВОЛОДИМИРА CАМІЙЛЕНКА

332 НУЛЬСУФІКСАЦІЯ В СЛОВОТВІРНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОГО ІМЕННИКА

333 ОБРАЗНЕ СЛОВО В СИСТЕМІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ

334 Об’єктні синтаксеми в структурі простого речення

335 ОБ’ЄКТНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ ІМЕННИХ ДЕВЕРБАТИВІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

336 ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ ІЗ СЕМАНТИЧНИМ СУБ’ЄКТОМ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ 50-х – 60-х р.р. ХХ СТОЛІТТЯ)

337 ОЙКОНІМІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

338 ОЙКОНІМІЯ ПІВНІЧНОЇ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

339 ОЙКОНІМІЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

340 ОЙКОНІМІЯ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ ХІV-ХХ ст.

341 ОЙКОНІМІЯ ЧЕРКАЩИНИ

342 ОЙКОНІМИ УКРАЇНИ НА -*jь ( -*jа, -*jе) y Х-ХХ ст.

343 ОКАЗІОНАЛІЗМИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ 90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

344 ОКАЗІОНАЛІЗМИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ 90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

345 Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: структурно-семантичний і стилістичний аспекти

346 ОКАЗІОНАЛЬНІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

347 ОКАЗІОНАЛЬНА ДЕРИВАЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

348 Онімічний аспект проблеми ідіостилю письменника (на матеріалі зіставлення антропонімії у романах Григорія Тютюнника “Вир” і Василя Земляка “Лебедина зграя”)

349 Оніми в поетичних текстах шістдесятників: склад, структура, значення

350 ОНІМНА ТА АПЕЛЯТИВНА НОМІНАЦІЯ ОСОБИ В МАЛІЙ ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКАПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)