Международное право; Европейское право


Всего работ:299


1 Кодификация международного права

2 ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ /ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ

3 ВЕСТФАЛЬСЬКИЙ МИР 1648 РОКУ І СУЧАСНЕ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

4 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН СНД)

5 Тлумачення міжнародних договорів: теорія і досвід європейських міжнародних судових органів

6 Міжнародно-правові зобов’язання України з Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод

7 Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами

8 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ “БРУДНИХ” ГРОШЕЙ

9 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ ДЕРЖАВ

10 ФУНКЦІЇ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

11 ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ У МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

12 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДОКЛАСИЧНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

13 ЮРИСДИКЦІЙНІ ІМУНІТЕТИ ДЕРЖАВ ТА ЇХНЬОЇ ВЛАСНОСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В МІЖНАРОДНОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ПРАВІ

14 ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

15 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

16 ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВІРНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (на прикладі системи ООН)

17 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ

18 ПРАВО НА ЦІЛІСНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

19 СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ У ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

20 СТАТУС ВСЕСВІТНЬОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТА ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ ЛЮДСТВА В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

21 ПРАВОВИЙ СТАТУС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

22 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ЗА МІЖНАРОДНО-ПРОТИПРАВНІ ДІЯННЯ

23 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ І ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

24 ГУМАНІТАРНА ІНТЕРВЕНЦІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

25 ДЖЕРЕЛА ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)

26 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СИСТЕМІ РАДИ ЄВРОПИ У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ

27 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СИСТЕМІ РАДИ ЄВРОПИ У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ

28 ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОЗАХИСНИХ СИСТЕМ І ДОТРИМАННЯ ДЕРЖАВАМИ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

29 Товт М.М. Міжнародно-правовий захист національних меншин (тенденції сучасного розвитку)

30 ЮРИСДИКЦІЯ МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ СУДІВ І ТРИБУНАЛІВ

31 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У БОРОТЬБІ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ ВІД НАРКОБІЗНЕСУ

32 КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ СУДІВ

33 ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ (ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА)

34 ЄВРОПЕЙСЬКІ МЕХАНІЗМИ БОРОТЬБИ ІЗ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

35 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З АСОЦІЙОВАНИМИ КРАЇНАМИ

36 ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО МОРСЬКОГО ПРАВА: ПРАВОВА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УКРАЇНИ

37 Міжнародно-правовий режим міжнародних водотоків ненавігаційного використання

38 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА УНІВЕРСАЛЬНОМУ ТА ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

39 ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МОРСЬКИХ ПРОСТОРІВ ЧОРНОМОРСЬКО-АЗОВСЬКОГО БАСЕЙНУ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

40 Правові аспекти лібералізації міжнародних повітряних перевезень

41 МІЖНАРОДНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ СУД ЗА РИМСЬКИМ ДОГОВОРОМ 1998 РОКУ

42 Міжнародно-правове регулювання інституту релігійної безпеки

43 Міжнародне співробітництво держав у боротьбі з фальшивомонетництвом

44 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОНСУЛА ПРИ ВИКОНАННІ НОТАРІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

45 Міжнародні правові стандарти співробітництва держав у галузі біотехнологій

46 ПРАВОНАСТУПНИЦТВО УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

47 РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ УКРАЇНИ ШЯХОМ УЧАСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

48 ДЖЕРЕЛА ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

49 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ Й ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

50 ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРИ Й ЗМІСТУ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ МОРЕМ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА


[1] [2] [3] [4] [5] [6]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)