Экономическая, социальная и политическая география


Всего работ:342251. МІСЬКЕ РОЗСЕЛЕННЯ СТОЛИЧНОГО РАЙОНУ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Год: 2009

252. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Год: 2009

253. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ТЕРИТОРІЙ І ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ (економіко-географічне дослідження)
Год: 2008

254. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ УРБОЕКОСИСТЕМ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
Год: 2008

255. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У РЕГІОНІ (НА МАТЕРІАЛАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Год: 2008

256. БОЛГАРЫ УКРАИНСКОГО ПРИДУНАВЬЯ: ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Год: 2008

257. МЕТОДИКА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ
Год: 2008

258. ГЕОГРАФІЧНИЙ ВИМІР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Год: 2008

259. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Год: 2008

260. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Год: 2008

261. ПРИРОДНО - ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Год: 2008

262. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕҐІОНУ (НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Год: 2008

263. Суспільно-екологічне районування Полтавської області
Год: 2008

264. РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ: ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В РЕГІОНАХ
Год: 2008

265. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Год: 2008

266. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ЧИННИКА (НА ПРИКЛАДІ СТОЛИЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ)
Год: 2008

267. СУЧАСНИЙ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛЬСЬКОЇ ЧАСТИНИ ЄВРОРЕГІОНУ “БУГ”
Год: 2007

268. Этногеографические факторы современных глобальных и региональных территориально-политических процессов
Год: 2007

269. ГЕОПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Год: 2007

270. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
Год: 2007

271. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ОБЛАСНОГО РЕГІОНУ (на прикладі Одеської області)
Год: 2007

272. ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Год: 2007

273. ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Год: 2007

274. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Год: 2007

275. Територіальна організація соціальної сфери черкаської області та основні напрямки її вдосконалення
Год: 2007

276. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Год: 2007

277. Территориальные особенности социокультурного развития современного Крыма
Год: 2007

278. СУСПІЛЬНО – ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЇ В РЕГІОНАЛЬНІЙ СОЦІОГЕОСИСТЕМІ (на прикладі Харківської області)
Год: 2007

279. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ У СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ
Год: 2007

280. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНУ СИСТЕМУ
Год: 2007

281. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА
Год: 2006

282. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Год: 2006

283. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Год: 2006

284. ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЄС У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ)
Год: 2006

285. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ РЕҐІОНУ (НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Год: 2006

286. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ
Год: 2006

287. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕЛЕІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ
Год: 2006

288. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА БЕЗРОБІТТЯ В КРИМУ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Год: 2006

289. ГЕОГРАФО-КРАЄЗНАВЧА ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ЗАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ
Год: 2006

290. ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ В ЕТНОКОНТАКТНИХ ЗОНАХ (на прикладі Чернівецької області)
Год: 2006

291. ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНО-ІНДУСТРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (на матеріалах Карпатського економічного району)
Год: 2006

292. ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС КАРПАТСЬКОГО РЕҐІОНУ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
Год: 2006

293. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТИХ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ
Год: 2006

294. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ (на прикладі єврорегіону Слобожанщина)
Год: 2006

295. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІД ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В РИНКОВИХ УМОВАХ
Год: 2006

296. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Год: 2005

297. Хмельницька область: трансформація структури господарства та пріоритети збалансованого розвитку
Год: 2005

298. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ
Год: 2005

299. ДЕМОГЕОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ
Год: 2005

300. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ АГРОБІЗНЕСУ РЕҐІОНУ (НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Год: 2005ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)