Социальная структура, социальные институты и процессы


Всего работ:115


1 Стадії розвитку особистості за психосоціальною концепцією Е. Еріксона

2 Чем угрожает обществу лженаука

3 Война с жеком: жильцы начинают и выигрывают

4 ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ СПОРТУ. ДИНАМІКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН

5 СТРУКТУРНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ МІЖГЕНЕРАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

6 Трансформації інституту спорту в сучасному українському суспільстві

7 ЧИННИКИ ДОВІРИ В ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

8 СТРУКТУРНІ ЧИННИКИ ВІДТВОРЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ БЕЗДОМНОСТІ

9 РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ОСОБИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

10 ІНТЕРПРЕТАТИВНО-ПРОСТОРОВИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ЦЕРКОВНОГО РОЗКОЛУ В ПОЛІ РЕЛІГІЇ

11 Іваненко Г.В. Конституційна модель правової держави: шляхи її удосконалення і реалізації

12 Вєтрова Відтворення населення: регіональні особливості та стратегії реалізації життєвого потенціалу

13 Бесєдін А.А. Дисфункціональна сім\'я як чинник девіантної поведінки неповнолітніх

14 Марценюк Т.О. Інституційні засади регулювання гендерних відносин

15 Чапська І.Р. Майновий стан в перехідному суспільстві як фактор соціального розшарування

16 Демків О.Б. Мережева структура соціального капіталу

17 Борусевич О.А. Міжпоколінна трансформація етнічних цінностей (на прикладі українського етносу України)

18 Ходорівська Н.В. Моделі соціальної адаптації потерпілих від Чорнобильської катастрофи

19 Іванкова-Стецюк О.Б. Народна культура в житті сучасного українського суспільства

20 Бойко О.В. Насильство в сім\'ї: соціологічний аналіз явища

21 Злобіна О.Г. Особистість як суб\'єкт соціальних змін

22 Бойко Н.Л. Особливості трансформації соціального контролю в сучасному українському суспільстві

23 Сусак В.І. Патерналістські установки і практики громадян України в умовах посткомуністичних трансформацій

24 Сидоренко О.Л. Приватна вища школа як соціальний інститут: особливості становлення та розвитку в Україні

25 Шандор Ф.Ф. Секуляризація як об\'єкт соціологічної рефлексії

26 Яценко М.А. Самоврядувальний механізм здійснення регіональної соціальної політики за умов трансформації українського суспільства

27 Чернецька Т.М. Середні класи як предмет соціологічного дослідження та суб\'єкт соціальної дії

28 Амджадін Л.М. Соціальні аспекти екологічної політики України

29 Кобзін Соціальні зміни як детермінанта дисципліни в органах внутрішніх справ

30 Шалаєва К.В. Соціальні механізми формування стилів життя в контексті феміністичної парадигми

31 Рущенко І.П. Соціологія злочинності

32 Дрожанова О.М. Ставлення до праці промислових робітників за нових соціально-економічнимих умов

33 Зоткін А.О. Становлення регіональних владних еліт в Україні

34 Суліменко О.О. Структура етнокультурного простору України: формування та взаємодія складових елементів

35 Потабенко М.В. Структура і динаміка ставлення населення України до екологічних проблем

36 Попович Г.М. Умови інституціалізації соціальної роботи в Україні

37 Московець В.І. Взаємодія населення з міліцією: стан та шляхи удосконалення

38 Вєтрова Відтворення населення: регіональні особливості та стратегії реалізації життєвого потенціалу

39 Бесєдін А.А. Дисфункціональна сім\'я як чинник девіантної поведінки неповнолітніх

40 Проноза А.В. \"Дідівщина\" як соціально-культурне явище: механізми та форми відтворення

41 Шестакова К.Ю. Етнічна ідентифікація на українському пограниччі

42 Погребняк А.С. Зв\'язки банківських установ України з громадськістю в умовах інформаційного суспільства: соціальний аспект

43 Бова А.А. Зміст і структура правосвідомості населення України

44 Люта Л.П. Інституціалізація спорту: динаміка структурних змін

45 Марценюк Т.О. Інституційні засади регулювання гендерних відносин

46 Юрченко І.В. Інституціоналізація волонтерського руху в Україні

47 Бєлоусов Ю.Л. Інституціоналізація профілактики наркотизму в Україні

48 Андрущенко Г.І. Кредитні відносини у структурі фонду життєвих засобів: соціологічний аспект

49 Середа О.О. Легітимізація соціальної нерівності як чинник конституювання соціального порядку

50 Чапська І.Р. Майновий стан в перехідному суспільстві як фактор соціального розшарування


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)