Заказать диссертацию


Всего работ:10723
Сортировать по: названию | году1. Бойчук Роман Іванович Теоретико-методичні основи розвитку координаційних якостей школярів, які систематично займаються спортивними іграми
Год: 2024

2. Даниско Оксана Володимирівна Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах змішаного навчання
Год: 2024

3. ЧАЙКА Оксана Ігорівна Теорія і практика виховання полі- та мультикультурності у майбутніх філологів
Год: 2024

4. Довжук Вікторія Валентинівна Теорія і практика підготовки магістрів фармації в університетах країн Центральної і Східної Європи
Год: 2023

5. Синекоп Оксана Степанівна Теорія і практика диференційованого навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх фахівців з інформаційних технологій
Год: 2023

6. Гуменюк Ірина Михайлівна Методична система навчання студентів української мови за професійним спрямуванням у педагогічних закладах вищої освіти
Год: 2023

7. Насадюк Тетяна Олександрівна Методика реалізації прикладної спрямованості навчання математики учнів 5-6 класів
Год: 2023

8. Давидова Жанна Вадимівна Дидактична система формування інформаційної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей в освітньому середовищі університету
Год: 2023

9. Михнюк Олексій Вікторович Методика розвитку рухових якостей курсантів засобами спортивного орієнтування у процесі фізичного виховання
Год: 2023

10. Соколова Юлия Владимировна. Овладение дошкольниками иноязычной устной речью на основе использования средств искусства
Год: 2023ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины