Заказать диссертацию


Всего работ:112

Сортировать по: названию

21 ГЕНЕЗА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ У КИТАЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ДОБИ ТАН (VII-X СТ.)

22 СТИЛЬОВА ПАРАДИГМА ПЕРСЬКОЇ НОВЕЛІСТИКИ 20-х – 40-х років ХХ ст.

23 ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА ЕНТОНІ МАНДІ: СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВА

24 ДИСКУРС ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПАМ\'ЯТІ В СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ РОМАНІ (1970-ті – 2000 рр.)

25 Жанрово-стилевое своеобразие малой прозы Генри Джеймса

26 ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ДИСКУРС В НІМЕЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПРЕРОМАНТИЗМУ ТА РОМАНТИЗМУ: ГЕНЕЗИС, МЕХАНІЗМИ СТРУКТУРУВАННЯ, ПРОВІДНІ КОНСТИТУЕНТИ

27 ПОЕТИКА ІСТОРІОГРАФІЧНОЇ МЕТАЛІТЕРАТУРИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 1980-1990-Х РОКІВ

28 “АНТИМЕМУАРИ” А. МАЛЬРО : СПЕЦИФІКА ЖАНРУ ТА НАРАЦІЇ

29 МОДИФІКАЦІЇ ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНОГО ЖАНРУ У ТВОРЧОСТІ ПІТЕРА АКРОЙДА

30 ДЗЕРКАЛЬНА ГРА НАБУТКАМИ КУЛЬТУРИ: РОМАНТИЧНА ТА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА МОДЕЛЬ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ М.ШЕЛЛІ “ФРАНКЕНШТЕЙН, АБО СУЧАСНИЙ ПРОМЕТЕЙ” І П.ЗЮСКІНДА “ПАРФУМИ. ІСТОРІЯ ОДНОГО ВБИВЦІ”)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Сухова Ирина Игорьевна Нравственные начала решения о необходимости избрания меры пресечения, допускаемой только по судебному решению
Никитина Светлана Владимировна Доказательственная деятельность суда при принятии процессуальных решений в досудебном производстве по уголовным делам
Павлова Елена Витальевна Исследование и оценка прокурором заключений и показаний экспертов при судебном разбирательстве уголовных дел
Во Ким Зунг Обеспечение прав и законных интересов юридических лиц, потерпевших от преступлений, в досудебном производстве по уголовным делам (сравнительно-правовое исследование по материалам Социалистической Республики Вьетнам и Российской Федерации)
Хроменков Игорь Романович Обеспечение судом правовых интересов в досудебных стадиях российского уголовного судопроизводства