Романские языки


Всего работ:71


51 ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КОМПОЗИЦІЙНА СТРУКТУРА ФРАНЦУЗЬКОЇ ПОЛІТИЧНОÏ ПРОМОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ВИСТУПІВ ШАРЛЯ ДЕ ГОЛЛЯ І ЖАКА ШИРАКА)

52 СИНТАГМА N1 + de + N2 У ФУНКЦІЇ КВАНТИФІКАТОРА У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ

53 ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ УХИЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ ІТАЛІЙСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

54 ТЕКСТОВІ КОНЦЕПТИ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ: КОГНІТИВНА ТА КОМУНІКАТИВНА ДИНАМІКА (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ РОМАНІСТИКИ СЕРЕДИНИ ХХ СТОРІЧЧЯ)

55 РЕЛІГІЙНА ТЕРМІНОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ: ГЕНЕЗА, СЕМАНТИКА, ФУНКЦІОНУВАННЯ

56 ОРФОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОМОНІМІВ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

57 КАТЕГОРИЗАЦІЯ НЕГАТИВНИХ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ЛЮДИНИ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

58 СИНОНІМІЯ ДІЄСЛІВ РУХУ У МОВІ ФРАНЦУЗЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ПРЕСИ

59 КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ ПРЕСИ (за матеріалами іспанських періодичних видань)

60 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ КІНЕТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖА (на матеріалі французького роману ХХ століття)

61 ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ В ДРАМАТУРГІЧНОМУ ТЕКСТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ століття (на матеріалі п’єс Марселя Паньоля “Marius”, “Fanny”, “César”)

62 ДІЄСЛІВНІ КОНСТРУКЦІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ: СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі творів А. Камю “La Peste” і “La Chute”)

63 НАТЯК ЯК МОВЛЕННЄВА СТРАТЕГІЯ (на матеріалі сучасної французької мови)

64 ЮРИДИЧНІ СЕНТЕНЦІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

65 СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА ФРАНКОМОВНИХ ТЕКСТІВ-ПОПРАВОК (на матеріалі робочих документів Парламентської Асамблеї Ради Європи)

66 ОЦІННО-ЕМОТИВНА ДОМІНАНТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ СУЧАСНИХ ІСПАНСЬКИХ АНАЛІТИЧНИХ СТАТЕЙ (на матеріалі періодичних видань “El Paнs”, “El Mundo”, “ABC”)

67 ЛІНГВОПОЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ГОТИЧНОЇ ПРОЗИ (на матеріалі творів XVIII – XIX століть)

68 ОНОМАСТИЧНА СИСТЕМА ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ (на матеріалі французьких романів XIX-XX століть)

69 БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА

70 Федосова Оксана Витальевна Лексико-прагматические особенности современного испанского обиходного дискурса в национально-культурном аспекте

71 КІСЬМІНА Ксенія Олегівна ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМІЧНОГО У СКЕТЧАХ РАЙМОНА ДЕВОСА


[1] [2]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)