Теория и история культуры


Всего работ:166


1 Явление русского духа

2 МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОГО ЖИТТЯ МЕЖІ СТОЛІТЬ. 1890–1910-ті РОКИ

3 ТЕАТРИ МАЛИХ ФОРМ У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ОДЕСИ У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ

4 ЖІНОЧІ ТАНЦІ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ ХОРЕОГРАФІЇ  

5 ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА МОДИФІКАЦІЯ ВИСТАВ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТЕАТРУ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ХХ ст.

6 Музичне життя Станіславова другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття

7 Пісенна культура лемків ХХ століття: збереження традицій та новотворчість

8 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ІНСТИТУТУ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ТУРИЗМІ: ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ ст. – 1990 р. (НА МАТЕРІАЛІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

9 ОРНАМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ФЕНОМЕН ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

10 ФОТОМИСТЕЦТВО В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ ХАРКОВА ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (на матеріалі пейзажного жанру)

11 Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова)

12 Діяльність видавництва «Карпати» в краєзнавчому русі України (1945 – 1991 рр.)

13 ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ В РІЗДВЯНО-НОВОРІЧНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

14 ЕМАНТИКА ПЛАСТИЧНИХ СИМВОЛІВ НАРОДНОЇ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ

15 Режисерське мистецтво В.М. скляренка в контексті історії української театральної культури 20–70-х років ХХ століття

16 Музично-просвітницька діяльність о. Порфирія Бажанського в контексті соціокультурної практики греко-католицького духовенства Галичини в ХІХ – початку ХХ століття

17 ФОРТЕПІАННА МІНІАТЮРА В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)

18 РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ТУРИЗМУ НА МИКОЛАЇВЩИНІ (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

19 ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕАЛУ КРАСИ В ДИНАМІЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОДИ (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)

20 ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я

21 КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ОРКЕСТРУ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

22 ГОСТИННІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОБУТОВІЙ КУЛЬТУРІ ХІХ ст.

23 МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО В СИТУАЦІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

24 Неоміфологічні тенденції в хоровому мистецтві України 80-90-х років ХХ століття

25 СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПЕРІОДУ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (XIV-XVI СТ.)

26 РОЗВИТОК КНИГОВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНИ

27 ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МУЗИЧНОЇ ОБРОБКИ (на матеріалі хорових творів українських композиторів ХІХ – ХХ ст.)

28 СТАНОВЛЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДНОЇ ПІСНІ

29 ОБРАЗ ТІЛА В КУЛЬТУРІ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ГОМЕРІВСЬКОГО ЕПОСУ)

30 ФЕНОМЕН П. Н. ТОЛСТЯКОВА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТОРІЧЧЯ

31 МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ М. СТРИЯ ТА РЕҐІОНУ СТРИЙЩИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ – 1939 Р.)

32 МУЗИЧНІ ЦІННОСТІ ТА ПОТРЕБИ В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ КОНТИНУУМІ УКРАЇНИ

33 ХОРЕОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

34 Ритуальный смех: опыт истолкования смысловых истоков (по материалам украинской традиции)

35 ТВОРЧІСТЬ ДИРИГЕНТА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ

36 ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ФЕНОМЕНУ УКРАЇНСЬКОЇ ІКОНИ

37 ИСКУССТВО УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ РУБЕЖА ВЕКОВ. 1890–1910 – е ГОДЫ

38 Культурно-мистецька спадщина Житомирщини у вимірах українського духовного життя ХІХ — першої третини ХХ століття

39 ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ МАСОВИХ СВЯТ УКРАЇНЦІВ

40 ТРАНСФОРМАЦІЯ МУЗЕЮ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ІНСТИТУТУ (ХХ – початок ХХІ століття)

41 ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ РОЗВИТКУ В НАУКАХ ПРО КУЛЬТУРУ (В. ДІЛЬТЕЙ, БАДЕНСЬКА ШКОЛА, М. ВЕБЕР)

42 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ФЕСТИВАЛІВ СУЧАСНОЇ МУЗИКИ В УКРАЇНІ НА НОВОМУ ЕТАПІ (1990-2005 рр.)

43 ВАСИЛЬ ВИТВИЦЬКИЙ: МУЗИКОЗНАВЧА ТА КОМПОЗИТОРСЬКА СПАДЩИНА

44 ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ПОЕТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

45 ПОЛЬСЬКІ ПІАНІСТИ У ЛЬВОВІ ТА ЇХ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ФОРТЕПІАННОГО ВИКОНАВСТВА ТА ПЕДАГОГІКИ (80-ті рр. ХІХ ст. – 40-і рр. ХХ ст.)

46 ДИНАМІКА САМОВИЗНАЧЕННЯ МИТЦЯ В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.

47 МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ПОЛТАВЩИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В АСПЕКТАХ РЕГІОНАЛЬНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

48 ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ЗДОБУТКИ \"ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ\" В КОНТЕКСТІ ТВОРЧИХ ПОШУКІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ГАЛИЧИНИ кінця ХІХ – першої половини ХХ століття

49 ПСИХОАНАЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ СУБ’ЄКТА І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ТЕОРІЇ КІНО

50 МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО ЯК ФЕНОМЕН МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


[1] [2] [3] [4]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)