Заказать диссертацию


Всего работ:80

Сортировать по: названию

1 ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У СУСПІЛЬСТВІ СОЦІОГЕННИХ РИЗИКІВ

2 Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті «наукової соціології» Б.Кістяківського

3 Александров Д.В. Категорія \"інтерес\" як об\'єкт протосоціологічної та соціологічної рефлексії

4 Артеменко С.Б. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю.Габермаса

5 Бабенко С.С. Соціокультурний потенціал трансформації пострадянського суспільства

6 ВПЛИВ ФУНКЦІОНАЛІСТСЬКОЇ ПАРАДИГМИ Р.МЕРТОНА НА СУЧАСНУ СОЦІОЛОГІЧНУ ТЕОРІЮ

7 ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

8 ГЕНЕЗА ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЇ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ

9 Глущенко Ю.В. Соціологія молоді: процеси концептуалізації в контексті соціокультурних змін

10 ДОВІРА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины