Педагогическая и возрастная психология


Всего работ:723


1 ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ БАТЬКІВ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2 ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ САМОЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

3 ПСИХОЛОГІЯ ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї З ОСВІТНІМИ СОЦІАЛЬНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ

4 ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

5 ҐЕНЕЗА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

6 ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

7 ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОГО КОНСТРУЮВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

8 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ СУБ\'ЄКТА САМОРОЗВИТКУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

9 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

10 РОЛЬОВА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

11 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

12 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

13 ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ БАТЬКІВСЬКОЇ РОДИНИ НА ПСИХОСЕКСУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДІВЧАТ

14 ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ СКАЗКА КАК МЕТОД ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ СОСТОЯНИЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

15 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

16 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЗДАТНОСТІ ДО САМОЕФЕКТИВНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

17 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

18 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ ВЧИТЕЛЯМИ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ

19 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

20 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ АМБІВАЛЕНТНОСТІ ЛАТЕНТНОГО МАТЕРИНСТВА У ДІВЧАТ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

21 РОЗВИТОК ЦІННІСНО-РОЛЬОВОГО КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА

22 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ОБРАЗУ \"Я\" У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

23 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАВЛЕННЯ ЛІТНЬОЇ ЛЮДИНИ ДО СМЕРТІ

24 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

25 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ КРИЗ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

26 ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ОСВІТНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПРОСТОРІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

27 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА

28 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

29 ОСОБЛИВОСТІ АКСІОГЕНЕЗУ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ

30 ОСОБЛИВОСТІ СУГЕСТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО ДЕЗАДАПТОВАНИХ НЕПОВНОЛІТНІХ

31 ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ–ПОЧАТКІВЦІВ

32 МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

33 СХИЛЬНІСТЬ ДО РИЗИКУ ЯК ЧИННИК АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ

34 КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК САМОРОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

35 ОСОБЛИВОСТІ УСВІДОМЛЕННЯ МАЙБУТНІМИ ПСИХОЛОГАМИ ПЕРСПЕКТИВ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

36 ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ В УМОВАХ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

37 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

38 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

39 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КОНКУРЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НА СТОСУНКИ ТА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

40 СТИЛЬ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДИТИНИ

41 ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

42 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

43 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ РЕПРОДУКТИВНОЇ УСТАНОВКИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

44 ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПОДОЛАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЗАНЕДБАНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

45 ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В ІНТЕГРОВАНІЙ ГРУПІ

46 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ІНШОМОВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ – ТОВАРОЗНАВЦІВ У МИТНІЙ СПРАВІ

47 ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ В ПЕРІОД ГЕРОНТОГЕНЕЗУ

48 Діагностика і корекція внутрішніх суперечностей особистості засобами психодрами у процесі активного соціально-психологічного навчання

49 ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ І КОГНІТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ ІНШОМОВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ

50 СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОЧУТТЯ ГУМОРУ У СТАРШОКЛАСНИКІВПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)