Украинская литература


Всего работ:402


351 ПОЕЗІЯ М. ФІЛЯНСЬКОГО: ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ

352 МОДИФІКАЦІЯ ЖАНРУ НОВЕЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 60-80-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (Є. ГУЦАЛО, В. ШЕВЧУК, А. КОЛІСНИЧЕНКО)

353 ТИПОЛОГІЯ ЖІНОЧИХ ХАРАКТЕРІВ У ПРОЗІ ТА ДРАМАТУРГІЇ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 1902 – 1923 рр.

354 ТВОРЧІСТЬ СИЛЬВЕСТРА ЯРИЧЕВСЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

355 ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ СВІТСЬКОЇ НОВОЛАТИНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ДОБИ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА БАРОКО

356 ЕВОЛЮЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ПОВІСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

357 СЮРРЕАЛІЗМ ЯК ХУДОЖНІЙ НАПРЯМ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ (Е.АНДІЄВСЬКА, Б.-І.АНТОНИЧ, М.ВОРОБЙОВ, О.ЗУЄВСЬКИЙ)

358 СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЖІНОЧИХ ХАРАКТЕРІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

359 Б. АНТОНЕНКО-ДАВИДОВИЧ: ДОЛЯ, ТВОРЧІСТЬ, КРИТИЧНА РЕЦЕПЦІЯ

360 ПОЕТИКА ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ РОМАНА ІВАНИЧУКА (ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОПРОСТОРОВИХ КОНЦЕПЦІЙ)

361 ПОЕТИКА ПРОЗИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

362 ОСОБЛИВОСТІ АСОЦІАТИВНО–ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО–ПРОЗАЇКА

363 ПОЕТИКА ЗАГОЛОВКОВОГО КОМПЛЕКСУ В ЛІРИЦІ ІВАНА ФРАНКА

364 АВТОРЕФЛЕКСИВНИЙ ТЕКСТ ЄВГЕНА ПАШКОВСЬКОГО ЯК ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ

365 ТВОРЧА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ НАДІЇ КИБАЛЬЧИЧ

366 МИХАЙЛО МОЧУЛЬСЬКИЙ У ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

367 Модерністські тенденції у поезії „Молодої Музи”

368 БАГАТОРІВНЕВА ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКОГО НЕОКЛАСИЧНОГО СОНЕТА

369 ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У ТВОРЧОСТІ ГНАТА ХОТКЕВИЧА

370 ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ДИСКУРС У ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

371 СВОЄРІДНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ КОСТЯНТИНА МОСКАЛЬЦЯ

372 литература народовецтва и чина на украинском Подкарпатье в первой половине ХХ века

373 Повісті і романи І.Чендея: неореалістичний дискурс

374 ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО 60-80-х РОКІВ

375 ПРИГОДНИЦЬКО-ШКІЛЬНА ПОВІСТЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 1960 – 1980-х РОКІВ: ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ (О.ОГУЛЬЧАНСЬКИЙ, Б.КОМАР, А.ДАВИДОВ)

376 МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ОСНОВИ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

377 ПРОЗА ГАЛИНИ ПАГУТЯК: ГЕРМЕТИЧНІСТЬ ЯК ДОМІНАНТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ

378 ТВОРЧІСТЬ МАРУСІ ВОЛЬВАЧІВНИ, МАРІЇ ПРОСКУРІВНИ ТА ТЕТЯНИ СУЛИМИ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

379 СИНКРЕТИЗМ ОБРАЗНОГО СВІТУ ПАВЛА ТИЧИНИ

380 Визуально-живописный компонент в поэзии Тараса Шевченко

381 ХУДОЖНІЙ ПРЕДМЕТ У ПОЕТИЧНОМУ СВІТІ ЛІНИ КОСТЕНКО: СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ

382 ЛІНГВІСТИЧНА СИНЕРГЕТИКА ІДІОЛЕКТУ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА

383 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ФАНТАСТИКИ

384 ПОЕТИКА ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ В.БУДЗИНОВСЬКОГО

385 Степан Смаль-Стоцький як літературознавець: постаті та явища нової української літератури  

386 Романи Віктора Домонтовича в контексті української інтелектуально-психологічної прози: особливості художнього мислення

387 СВОЄРІДНІСТЬ ПСИХОЛОГІЗМУ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ Є. ГУЦАЛА 70-х РР. ХХ СТ.

388 МОДИФІКАЦІЯ ЖАНРУ НОВЕЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 60-80-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (Є. ГУЦАЛО, В. ШЕВЧУК, А. КОЛІСНИЧЕНКО)

389 ВИХОВНІ КОНЦЕПТИ Й ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЕЗІЇ ПОЧАТКУ ХХ ст. (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ, ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ, МИКОЛИ ВОРОНОГО)

390 Царук, Антоніна Петрівна. Поетика межових ситуацій у прозі Анатолія Мороза

391 Капура, Ольга Миколаївна. Фольклоризм у творчості Михайла Старицького (на матеріалі лірики, ліро-епіки та драматургії)

392 Александренко, Вікторія Вікторівна. Художні параметри світоглядної моделі \"хутір як світ\" в прозі Дмитра Марковича: жанрово-стильові аспекти

393 Волощук, Юлія Олександрівна. Поетика романної прози Володимира Ґжицького

394 СКУРТУЛ ГАННА СЕРГІЇВНА ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ЕМІГРАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

395 ДУБОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА ФОЛЬКЛОРИЗМ ТВОРЧОСТІ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО

396 ВІРИЧ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА: ДУХОВНОЦЕНТРИЧНИЙ АСПЕКТ

397 АРТЮШЕНКО Злата Валеріївна ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІСТОРІЇ У РОМАНАХ ІВАНА БІЛИКА

398 ТОВТ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА ІСТОРИЧНА ДРАМАТУРГІЯ М. КОСТОМАРОВА: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПОЕТИКА

399 ХАРИТОНОВА ДАР’Я ДМИТРІВНА УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС: КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАКОМУНІКАТИВНІ ВИМІРИ

400 Каплюк Катерина Миколаївна. Художній хронотоп історичної романістики Р. Іваничука (на матеріалі романів Мальви, Журавлиний крик, Орда)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Экспрессия молекул – маркеров нейродегенеративных заболеваний в головном мозге и периферических тканях у людей пожилого и старческого возраста Зуев Василий Александрович
Депрескрайбинг в комплексной профилактике гериатрических синдромов в косметологической практике Резник Анна Вячеславовна
Преждевременное старение женщин зрелого возраста: биологические основы концепта и его операционализация в геронтопрофилактике Малютина Елена Станиславовна
Динамика лабораторных показателей, отражающих функциональную активность макрофагальной системы, у пациентов с болезнью Гоше I типа на фоне патогенетической терапии Пономарев Родион Викторович
Особенности мобилизации и забора гемопоэтических стволовых клеток при аутологичной трансплантации у больных с лимфопролиферативными заболеваниями Федык Оксана Владимировна

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)