Заказать диссертацию


Всего работ:402

Сортировать по: названию

41 УКРАЇНСЬКА РОСІЙСЬКОМОВНА ПРОЗА КІНЦЯ XVIII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XIX СТ.

42 УКРАЇНСЬКА РОМАНТИЧНА ПОЕЗІЯ КІНЦЯ 20-х – ПОЧАТКУ 40-х рр. ХІХ ст.: МІФОПОЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

43 УКРАЇНСЬКА ПРОЗА КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІМАНЕНТНОСТІ

44 УКРАЇНСЬКА ПРОЗА ДЛЯ ДІТЕЙ 60-80-х років ХХ СТОЛІТТЯ (жанрово-стильові модифікації)

45 УКРАЇНСЬКА ПОЛЕМІЧНО-ПУБЛІЦИСТИЧНА ПРОЗА кінця XVI – початку XVII ст.: СУЧАСНА РЕЦЕПЦІЯ ТА РЕІНТЕПРЕТАЦІЯ

46 УКРАЇНСЬКА ПОЕТИЧНА СВІДОМІСТЬ КІНЦЯ ХХ СТ.: ТРАНСФОРМАЦІЯ АРХЕТИПУ ВЕЛИКОЇ МАТЕРІ

47 УКРАЇНСЬКА МОДЕРНА НОВЕЛА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ: РОЗВИТОК І МОДИФІКАЦІЇ В ЇХ ОБУМОВЛЕНОСТІ МЕТАФОРИЗАЦІЄЮ ЯК ПРОВІДНОЮ РИСОЮ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ ДОБИ

48 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МЕМУАРИСТИКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: СТАНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТНОГО І СУБ’ЄКТНОГО ТИПІВ

49 Українська літературна казка 70 – 90-х років ХХ ст.: сюжетно-образна структура, хронотоп

50 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIII – XV СТ.). ДЖЕРЕЛА. СИСТЕМА ЖАНРІВ. ДУХОВНІ ІНТЕНЦІЇПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины