Украинская литература


Всего работ:402


1 АПОКРИФІКА ІВАНА ФРАНКА: ПРОБЛЕМА РЕЦЕПЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

2 РОЗВИТОК ЖАНРУ ЕЛЕГІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ XVI – XIX СТОЛІТЬ

3 ПСИХОІСТОРІЯ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ПРОБЛЕМИ ПСИХОСЕМАНТИКИ І ПСИХОПОЕТИКИ

4 ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 20 – початку 30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

5 ТРОХИМ ЗІНЬКІВСЬКИЙ В ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ ДОБИ

6 Національний сенс екзистенціалів у поезії Т.Шевченка, Є.Маланюка, Л.Костенко (діахронія української літературної герменевтики)

7 ДРАМАТУРГІЯ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА. ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ

8 ХУДОЖНЯ ПАРАДИГМА МОРАЛІ В ПРОЗІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НАРОДНОРЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ)

9 IМПРЕСIОНIЗМ В УКРАЇНСЬКIЙ ПРОЗI КIНЦЯ ХIХ  ПОЧАТКУ ХХ cт. (проблеми естетики і поетики)

10 УКРАЇНСЬКА ПРОЗА КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІМАНЕНТНОСТІ

11 ПРОФЕТИЧНІ МОТИВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ (В.СВІДЗІНСЬКИЙ, Є.ПЛУЖНИК, Є.МАЛАНЮК, В.СТУС)

12 БІНАРНІ КОЛІЗІЇ МОДЕРНІЗМУ ТА АВАНҐАРДИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. (ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, М. СЕМЕНКА, Б.-І. АНТОНИЧА)

13 СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ ПОЕЗІЇ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ

14 МАРКО КРОПИВНИЦЬКИЙ І УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

15 ЖАНРОВА СИСТЕМА ЛІРИКИ ІВАНА ФРАНКА

16 ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 40-50-Х РОКІВ ХХ СТ.

17 ІВАН ФРАНКО ТА ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

18 ПОЕТИКА ЛІРИКИ ІВАНА ФРАНКА

19 ГЕРОЇЧНЕ В ФОЛЬКЛОРІ ТА ЛІТЕРАТУРІ ДИСКУРС КАНОНУ

20 АСКЕТИЧНА ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСИ

21 Ідейно-естетичний феномен творчості Г. Квітки-Основ’яненка: герменевтичний аспект

22 ГРИГОРІЙ КОСТЮК – ІСТОРИК ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНИЙ КРИТИК

23 ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ – ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

24 ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ТЕОДОСІЯ ОСЬМАЧКИ: ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ КОНСТАНТИ

25 ЄВГЕН МАЛАНЮК: ВИТОКИ Й ЕВОЛЮЦІЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

26 ПОЕТИКА ПОВІСТЕЙ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО

27 УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В СИСТЕМІ МОДЕРНІСТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ

28 ІСТОРИЧНА ПРОЗА ЮРІЯ КОСАЧА 30-Х – ПОЧАТКУ 40-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

29 ФОЛЬКЛОРНО-ЛІТЕРАТУРНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ: ГЕНЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

30 СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В АСПЕКТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ ТА БІОГРАФІЗМУ (І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, П. ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ, Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО)

31 ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ МОДИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИЦЬКОГО ЕПІСТОЛЯРІЮ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

32 ХУДОЖНІЙ СВІТ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО

33 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ ХХ СТОЛІТТЯ

34 УКРАЇНСЬКА ПОЛЕМІЧНО-ПУБЛІЦИСТИЧНА ПРОЗА кінця XVI – початку XVII ст.: СУЧАСНА РЕЦЕПЦІЯ ТА РЕІНТЕПРЕТАЦІЯ

35 ТВОРЧІСТЬ ЛІНИ КОСТЕНКО В ІДЕЙНО-ХУДОЖНЬОМУ КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ДОБИ

36 ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТУ В ПОЕЗІЇ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

37 ВАСИЛЬ ПАЧОВСЬКИЙ – ЛІРИК

38 Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

39 Жанрово-стильові особливості української історичної повісті 20 – 30-х років ХХ століття

40 Своєрідність художнього вираження психологізму у творчості Григора Тютюнника

41 ХУДОЖНІ МЕМУАРИ ТА АВТОБІОГРАФІЧНА ПОВІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

42 ТВОРЧІСТЬ В’ЯЧЕСЛАВА ПОТАПЕНКА (ЕВОЛЮЦІЯ ПРОБЛЕМАТИКИ І ПОЕТИКИ)

43 ЖАНР ПОЕМИ У ТВОРЧОСТІ Д.ПАВЛИЧКА

44 ІНТИМНА ЛІРИКА ЯК ДУХОВНИЙ ФЕНОМЕН (чоловічий і жіночий дискурси)

45 ПРОЗА МИКОЛИ ЧЕРНЯВСЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

46 ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА МОДЕЛЬ СВІТУ В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

47 ПРИРОДА ЛІРИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ СОНЕТІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

48 Еволюція художньої рецепції образу гетьмана Івана Мазепи в українській літературі ХVІІ – ХХ століть

49 Романи Віктора Домонтовича в контексті української інтелектуально-психологічної прози: особливості художнього мислення

50 Драматургія Івана Дніпровського: стиль, проблема характеру. Соціально-історичний контекстПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)