Украинская литература


Всего работ:402


201 УСТИМ КАРМАЛЮК ЯК ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ФОЛЬКЛОРІ

202 НАРАТИВНА СТРУКТУРА ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО

203 ДЕКАДАНС ЯК ПРОБЛЕМА АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

204 ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ П’ЄС О.ДОВЖЕНКА, М.КУЛІША ТА Ю.ЯНОВСЬКОГО ПРО ДЕФОРМАЦІЮ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА

205 Новелістика М. Хвильового в контексті української прози початку ХХ століття

206 ПРОЗА САВИ БОЖКА В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ 20-30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРИЧНА КОНЦЕПЦІЯ, ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ

207 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЗА 20-ИХ РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ МОДИФІКАЦІЇ (В.ДОМОНТОВИЧ, А.ЛЮБЧЕНКО, М.ЙОГАНСЕН)

208 УКРАЇНСЬКА ПОЕТИЧНА СВІДОМІСТЬ КІНЦЯ ХХ СТ.: ТРАНСФОРМАЦІЯ АРХЕТИПУ ВЕЛИКОЇ МАТЕРІ

209 ТВОРЧІСТЬ О.КОБЦЯ (ВАРАВВИ) : РУХ ПРОБЛЕМАТИКИ І ПОЕТИКИ

210 Творчість М.Йогансена у контексті української сміхової модерністської прози

211 ХУДОЖНІЙ ЧАСОПРОСТІР В ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО

212 ТРАНСФОРМАЦІЯ МІСТЕРІЙНИХ СЮЖЕТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ

213 ПОЕТИКА СВІТОМИСЛЕННЯ УЛАСА САМЧУКА

214 СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛОЇ ПРОЗИ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА ТА ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОГО НАПРЯМУ

215 Творчість Модеста Левицького в контексті української прози кінця ХІХ – початку ХХ

216 ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ ОБРАЗУ ІВАНА МАЗЕПИ В РОМАНАХ ГРИГОРІЯ КОЛІСНИКА ТА ЮРІЯ ХОРУНЖОГО

217 ТВОРЧА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ МИКОЛИ ПОНЕДІЛКА-ЕПІКА

218 РОМАН МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО “РОЗБІЙНИК КАРМЕЛЮК”: ТИПОЛОГІЯ ЖАНРУ

219 ЕСЕЇСТИКА ВАСИЛЯ БАРКИ: ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА

220 ТВОРЧІСТЬ АНАТОЛІЯ СВИДНИЦЬКОГО У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст

221 ТВОРЧІСТЬ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

222 МІФОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

223 ПОЛІФОНІЗМ ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ ШІСТДЕСЯТНИКІВ (В. СИМОНЕНКО, М. ВІНГРАНОВСЬКИЙ, В. ПІДПАЛИЙ)

224 Ідейно-естетичні засади літературно-критичної діяльності Андрія Ніковського

225 ЛІРИКО-ІМПРЕСІОНІСТИЧНА ПРОЗА БОГДАНА ЛЕПКОГО

226 “Ключ розуміння” Іоаникія Ґалятовського як явище риторичної культури Бароко

227 Парадигма екзистенціалізму в українській літературі кінця ХХ століття: систематика художніх образів та характерів

228 ДРАМАТУРГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: СИСТЕМА КОНФЛІКТІВ І ХАРАКТЕРІВ

229 НАРАТИВНІ СТРУКТУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ АВАНҐАРДНІЙ ПРОЗІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

230 СТАНОВЛЕННЯ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ЖАНРІВ (ЗА КОНЦЕПЦІЯМИ ХІХ – ХХ СТ.)

231 Психоаналітична інтерпретація прози Ольги Кобилянської

232 ГЕНДЕРНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

233 Рецептивні моделі творчості Богдана-Ігоря Антонича

234 ”ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ” МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО: ФЕНОМЕН ТЕКСТУ В КОНТЕКСТІ НЕОМІФОЛОГІЗМУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

235 ХУДОЖНІ ВЕРСІЇ ПРОБЛЕМИ САМОТНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ

236 ПОЕЗІЯ МИХАЙЛА ДРАЙ-ХМАРИ У КОЛІ КИЇВСЬКОЇ “НЕОКЛАСИКИ” 20-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

237 Рецептивні моделі творчості Богдана-Ігоря Антонича

238 „ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ” МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО: ФЕНОМЕН ТЕКСТУ В КОНТЕКСТІ НЕОМІФОЛОГІЗМУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

239 ХУДОЖНІ ВЕРСІЇ ПРОБЛЕМИ САМОТНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ

240 ПОЕЗІЯ МИХАЙЛА ДРАЙ-ХМАРИ У КОЛІ КИЇВСЬКОЇ “НЕОКЛАСИКИ” 20-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

241 ПОЕТИЧНА КИЇВСЬКА ШКОЛА: ІДЕЙНІ ТА ЕСТЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ

242 ІСТОРІОСОФСЬКИЙ ЧАСОПРОСТІР У ТВОРЧОСТІ МИКИТИ ЧЕРНЯВСЬКОГО

243 УКРАЇНСЬКА ПСИХОЛОГІЧНА ДРАМА

244 ТРАНСФОРМАЦІЯ АНТИЧНИХ МОТИВІВ І ОБРАЗІВ У ТВОРЧОСТІ Н. КОРОЛЕВОЇ

245 МЕТАФОРА І.КАЛИНЦЯ: ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

246 Концепція польськомовної та німецькомовної публіцистики і літературної критики Івана Франка : жанрово-стильові особливості

247 ПСИХОЛОГІЗМ ДИТЯЧИХ ОПОВІДАНЬ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА (ПРИНЦИПИ І ЗАСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ХАРАКТЕРІВ)

248 Есеїстичне письмо і поетика межових форм в українській літературі 1920-их років

249 МІФОПОЕТИЧНА ПАРАДИГМА ХУДОЖНЬОЇ ОБРАЗНОСТІ У \"ПОВІСТІ ВРЕМ\'ЯНИХ ЛІТ\"

250 ПОЕТИКА НОВЕЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ГРИГОРА ТЮТЮННИКАПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Экспрессия молекул – маркеров нейродегенеративных заболеваний в головном мозге и периферических тканях у людей пожилого и старческого возраста Зуев Василий Александрович
Депрескрайбинг в комплексной профилактике гериатрических синдромов в косметологической практике Резник Анна Вячеславовна
Преждевременное старение женщин зрелого возраста: биологические основы концепта и его операционализация в геронтопрофилактике Малютина Елена Станиславовна
Динамика лабораторных показателей, отражающих функциональную активность макрофагальной системы, у пациентов с болезнью Гоше I типа на фоне патогенетической терапии Пономарев Родион Викторович
Особенности мобилизации и забора гемопоэтических стволовых клеток при аутологичной трансплантации у больных с лимфопролиферативными заболеваниями Федык Оксана Владимировна

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)