Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия


Всего работ:107


1 Методологічні основи формування рекреаційних систем в Україні

2 УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕСТЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ВЕЛИКИХ МІСТ (ЛАНДШАФТНИЙ АСПЕКТ)

3 Український національно- романтичний напрям модерну в архітектурі харкова

4 Художній метал у формуванні архітектури палаців XVIII–XIX ст. м. Львова

5 МЕТОДИ АРХІТЕКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МІСЬКИХ ГРОМАДСЬКО-ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛІВ

6 ФОРМАЛЬНО–ТЕОРЕТИЧНA СТРУКТУРA АРХІТЕКТУРНОГО ПРОСТОРУ (на прикладі енергетичних комплексів)

7 МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО- ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ

8 КОМПОЗИЦИОННО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АНСАМБЛЕЙ 30 – 50-Х ГГ. ХХ В. В ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ ГОРОДОВ ДОНБАССА

9 ЕВОЛЮЦІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ЖИТЛА КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО В УРБАНІСТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ

10 ІСТОРИКО-МІСТОБУДІВНЕ ФОРМУВАННЯ КИТАЇВСЬКОГО КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КИЄВА Х – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

11 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИЗАЙНА ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА В ЗОНАХ ВЛИЯНИЯ СТАНЦИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА (на примере г. Харькова)

12 ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЦЕНТРІВ XIX — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (На прикладі України)

13 ПРИНЦИПИ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМУВАННЯ ФОРТИФІКАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ВОЛИНІ

14 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА

15 СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИЛОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЕЕ КАЧЕСТВА

16 ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ СВЕТОВОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ В СТРАНАХ АРАБСКОГО ВОСТОКА

17 ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ЖИТЛА В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (на прикладі житлової архітектури Львова радянського та пострадянського періодів)

18 Еволюція композиційних прийомів формування внутрішнього простору православних храмів Слобожанщини XVII-поч.XXІ ст.

19 АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

20 КОЛОРИСТИКА В СИСТЕМЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ СРЕДСТВ АРХИТЕКТУРЫ МОДЕРНА В УКРАИНЕ

21 АРХІТЕКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ САДИБНО-ПАРКОВИХ УТВОРЕНЬ КИЇВЩИНИ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

22 ДВИЖЕНИЕ КАК ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР В АРХИТЕКТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ (АКТУАЛЬНОСТЬ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ)

23 КОМПОЗИЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КВАРТАЛЬНОЇ ЗАБУДОВИ ЛЬВОВА (кінця ХVІІІ – початку ХХ століть)

24 розвиток розпланувально-композиційної структури середмістя івано-франківська у XVII – XX ст.

25 ОСОБЛИВОСТІ збереження і регенерації історико-архітектурного СЕРЕДОВИЩА в умовах надмірної вологості та радонових забруднень

26 ЗАМКОВІ КОМПЛЕКСИ XІI – XVII СТ. ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

27 ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДИТЯЧИХ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ

28 Формування народного житлового будівництва Східного Поділля в ХХ столітті

29 СУТЬ І МІСЦЕ ДЕКОНСТРУКТИВІЗМУ В АРХІТЕКТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ

30 СЕМІОТИКА АРХІТЕКТУРНО-ПЕЙЗАЖНИХ ФОРМОУТВОРЕНЬ доби класицизму в україні на прикладі білоцерківського парку \"Олександрія\"

31 Природно-ландшафтні фактори архітектурно-просторової еволюції історичних міст Волині

32 МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ І ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ НА РАННІХ СТАДІЯХ ПРОЕКТУВАННЯ

33 СТАНОВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОГО ДЕЛА В ГОРОДАХ СЛОБОДСКОЙ УКРАИНЫ (вторая половина XVIII – начало XX вв.)

34 АРХИТЕКТУРНО- ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИБРЕЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ ПРИМОРСКИХ ГОРОДОВ УКРАИНЫ (на примере г. Одесса)

35 ВЛИЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ НА ПЛАНИРОВКУ И ЗАСТРОЙКУ ГОРОДОВ ПАЛЕСТИНЫ (КОНЕЦ XIX - СЕРЕДИНА ХХ ВЕКА)

36 Архітектурна спадщина України у творчості Наполеона Орди: іконографія та принципи використання

37 ОХОРОНА, РЕГЕНЕРАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

38 АРХІТЕКТУРА КОМПЛЕКСІВ ГРОМАДСЬКО-ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ МІСТ ПІВДНЯ УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII–ПОЧАТКУ ХХ ст. (НА ПРИКЛАДІ МІСТ ХЕРСОНУ, МИКОЛАЄВА, ОДЕСИ)

39 Архітектура монастирів чину Святого Василія Великого в Україні та їх місце в розвитку української архітектури ХУІІ – ХХ ст.

40 РОМАНТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ Х1Х ВЕКА

41 АРХІТЕКТУРА ДЕРЕВ’ЯНИХ РИМО-КАТОЛИЦЬКИХ ХРАМІВ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТЬ

42 Національна ідентичність в архітектурі громадських центрів столичних міст в умовах ідеологічної детермінації

43 МЕТОДИКА АРХИТЕКТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДОНБАССА, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ НАРУШЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

44 ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНО-ПРОНИКНИХ ВНУТРІШНІХ ПРОСТОРОВИХ СТРУКТУР

45 МЕТОДИ ОЦІНКИ І ВИБОРУ РІШЕНЬ У ПРОЦЕСІ АРХІТЕКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СЕЛЬБИЩНИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТ

46 ФОРМУВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ (на прикладі Харківщини і Полтавщини)

47 ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ У ФОРМУВАННІ ОБРАЗУ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ

48 ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІТЕКТУРИ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ У СТРУКТУРІ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЛЬВОВА рубежу XIХ — XX століть

49 МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА МОРФОЛОГИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

50 Формирование промежуточных рекреационных пространств в архитектурной среде


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)